چیلر تراکمی اشنایدر

شرکت اشنایدر، شرکتی بزرگ و چند ملیتی فرانسوی است که از آن به اختصار با SE یاد می کنند. کیفیت و کارایی عالی تجهیزات شبکه اشنایدر در دنیا ثابت شده است و به همین علت برند اشنایدر جزء برندهای محبوب در سراسر دنیاست. شعبه اصلی شرکت اشنایدر در شهر Rueil-Malmaison قرار دارد و انواع تجهیزات الکترونیک را طراحی و تولید می‌کند. جوزف اشنایدر و آدولف اشنایدر شرکت را در سال ۱۸۳۶ تاسیس کردند و باتوجه به حدود ۲۰۰ سال قدمت، یک برند قدیمی در حوزه ی الکترونیک به حساب می‌آید. برند Schenider در ۱۰۰ کشور نمایندگی دارد و بر اساس آمار سال 2018 این شرکت بالغ بر از ۱۵۰.۰۰۰ نفر نیروی انسانی در شهرهای مختلف دارد.

 • چیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 179.18 تن BCWC0630A

  چیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 179.18 تن BCWC0630A

  رصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 179.18 تن BCWC0630A
  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وبسایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • چیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 270.19 تن BCWC0950A

  چیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 270.19 تن BCWC0950A

  رصورت نیاز به خرید و خدماتچیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 270.19 تن BCWC0950A

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وبسایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • چیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 355.51تن BCWC1250A

  چیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 355.51تن BCWC1250A

  درصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 355.51تن BCWC1250A
  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وبسایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • چیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 91.01 تن BCWC0320A

  چیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 91.01 تن BCWC0320A

  رصورت نیاز به خرید و خدمات چیلر آب خنک سانترفیوژ اشنایدر 91.01 تن BCWC0320A
  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وبسایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • چیلر اسکرال اشنایدر 33.84 تن

  چیلر اسکرال اشنایدر 33.84 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 33.84 تن ERAH LOW NOISE1221

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 19.9 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 19.9 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 19.9 تن ERAC ULTERA LOW NOISE0821

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 21.33 تن

  یلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 21.33 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 21.33 تن ERAC ULTERA LOW NOISE0922

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 21.33 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 21.33 تن

  صورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 21.33 تن ERAC ULTERA LOW NOISE0921

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.18 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.18 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.18 تن ERAC LOW NOISE0922

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.18 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.18 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.18 تن ERAC LOW NOISE0921

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.18 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.18 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.18 تن ERAH ULTERA LOW NOISE0821

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.75 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.75 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 22.75 تن ERAH LOW NOISE0821

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 24.45 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 24.45 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 24.45 تن ERAH ULTERA LOW NOISE0921

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 24.75 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 24.75 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 24.75 تن ERAC ULTERA LOW NOISE1022

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 24.75 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 24.75 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 24.75 تن ERAC ULTERA LOW NOISE1021

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 25.02 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 25.02 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 25.02 تن ERAH LOW NOISE0921

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 25.6 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 25.6 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 25.6 تن ERAC LOW NOISE1022

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 25.88 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 25.88 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 25.88 تن ERAC LOW NOISE1021

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 28.44 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 28.44 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 28.44 تن ERAH ULTERA LOW NOISE1021

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱
  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
 • چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 28.72 تن

  چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 28.72 تن

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر هوا خنک اسکرال اشنایدر 28.72 تن ERAC ULTERA LOW NOISE1221

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:
  وب سایت یوسرویس آنلاین
  شماره تماس و واتساپ : 09370447862
  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

   

چنانچه در مورد این گروه محصولات سوالی دارید می توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید. ضمناً خواهشمند است قبل از ارسال سوالات خود، بخش سوالات متداول سایت را مشاهده کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، از طریق فرم تماس پرسش خود را مطرح کنید.شماره تماس: 02122069011
ایمیل: info@UserviceOnline.com و uservice.ir@gmail.com
ارتباط با مدیر وب سایت و کانال‌ها: 09370447862