نمایش 1–20 از 65 نتیجه

نمایش ابزارها
نمایش 40 60 100

شرکت گری یکی از بزرگترین تولید کنندگان سیستم سرمایش و تهویه مطبوع در سراسر دنیاست و تمامی سعی خود را بر آن دارد که بهترین محصولات شامل کولر گازی و داکت اسپلیت و… را به بازار عرضه نماید.

چیلر آب خنک اسکرال گری 31.6 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آب خنک اسکرال گری 31.6 تن مدل SSD1100LW-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آب خنک اسکرال گری 43.2 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آب خنک اسکرال گری 43.2 تن مدل SSD1500LW-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.  

چیلر آبی اسکرو گری 106.9 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 106.9 تن مدل LSBLG380H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 122.3 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 122.3 تن مدل LSBLG430H یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 125.7 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 125.7 تن مدل LSBLG450H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 137 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 137 تن مدل LSBLG480H یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 140.7 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 140.7 تن مدل LSBLG500H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 156.4 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 156.4 تن مدل LSBLG550H یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 162.6 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 162.6 تن مدل LSBLG580H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 180.8 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 180.8 تن مدل LSBLG640H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 184.8 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 184.8 تن مدل LSBLG650H یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 192.2 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 192.2 تن مدل LSBLG680H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 213.8 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 213.8 تن مدل LSBLG760H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 221.8 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 221.8 تن مدل LSBLG780H یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 241.7 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 241.7 تن مدل LSBLG850H یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 247.7 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 247.7 تن مدل LSBLG880H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 281.5 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 281.5 تن مدل LSBLG1000H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 325.3 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 325.3 تن مدل LSBLG1160H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 362.5 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 362.5 تن مدل LSBLG1280H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چیلر آبی اسکرو گری 396.6 تن

درصورت نیاز به خرید و  خدمات چیلر آبی اسکرو گری 396.6 تن مدل LSBLG1400H/Nb-M یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: وب سایت یوسرویس آنلاین شماره تماس و واتساپ : 09370447862 تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱ همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.
چنانچه در مورد این گروه محصولات سوالی دارید می توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید. ضمناً خواهشمند است قبل از ارسال سوالات خود، بخش «سوالات متداول» سایت را مشاهده کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، از طریق فرم تماس پرسش خود را مطرح کنید.

شماره تماس: 02122069011
ایمیل: info@UserviceOnline.com و uservice.ir@gmail.com
ارتباط با مدیر وب سایت و کانال‌ها: 09370447862