چیلر جذبی

نحوه کارکرد چیلر جذبی، نکات ریز و درشت زیادی دارد که ما در این مطلب به آن می پردازیم. ابتدا، به اجزای چیلر ابزوربشن و یا جذبی و طرز کار آن ها می پردازیم و پس از آن سیکل عملکرد آن به دقت بررسی می شود. شناخت هر چه بیشتر چیلرهای جذبی باعث می شود که میزان هزینه های ناشی از تعمیر چیلر جذبی و سرویس چیلر جذبی، تا حد قابل توجهی کاهش یابد.

تعریف کلی چیلر جذبی

در زمینه تهویه و تبرید، چیلرها را می توان به دو دسته کلی تقسیم بندی نمود: چیلر جذبی چیلر تراکمی.

چیلر تراکمی به گونه ای کار می کند که با مصرف انرژی به صورت الکتریسته به کار خود ادامه می دهد و آن را می توان به چهار قسمت کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور تقسیم بندی کرد و با گردش مبرد در بین این 4 جز برودتی، به کار خود ادامه می دهد.

چرخه عملکردی چیلر تراکمی در شکل فوق نشان داده شده است.

در چرخه عملکردی چیلر تراکمی، مبرد، گرما را از اواپراتور گرفته و متراکم می کند وپس از آن افزایش فشار با استفاده از کمپرسور قابل انجام خواهد بود. پس از آن ، مبرد کاملا داغ شده و به کندانسور وارد می شود که لازم است دمای کندانسور، دمای متعادلی باشد و پس از آن شروع به تقطیر در فشار در دمای اشباع می نماید. در نهایت، زمانی که مبرد به شیر انبساط رسید و افت فشار اتفاق افتاد، تبخیر ایجاد می شود.

ولی در سیکل چیلرهای جذبی، دو تفاوت عمده برای ما مطرح می شود که آبزوربر، پمپ و ژنراتور، جایگزین کمپرسور شده و در سیکل چیلر جذبی، مبرد ثانویه دیگری نیز وجود دارد که به آن آبزوربر گفته می شود.

چرخه عملکرد چیلر جذبی را می توان در شکل فوق مشاهده نمود.

چیلر جذبی خود به دو دسته تقسیم بندی می شود. چیلر جذبی تک اثره و چیلر جذبی دو اثره

در چیلر جذبی مثل چیلر تراکمی، محفظه ابزوربر و اواپراتور، به منظور تبادل دما مطرح می شوند. چیلر جذبی هم با عملیات تبخیر، باعث ایجاد سرما و کاهش دمای آب در کویل می شود و آن را محفظه تبخیر کننده یا اواپراتور می نامیم و پمپ آن هم مانند پمپ اواپراتور یا پمپ مبرد، نامگذاری می شود.

در مرحله اول عملکرد چیلرهای جذبی می توان اذعان داشت که با ورود مبرد ( منظور ما همان آب مقطر است) به محفظه اواپراتور در فشار خلا باعث ایجاد تبخیر مبرد در دمای حدود 5 درجه سانتی گراد شده و تبخیر می شود. حال ما می بایست با راهکار خاصی، مبرد بخار شده را از محفظه اواپراتور تخلیه کنیم. در چیلر جذبی، یک ماده جاذب رطوبت مورد استفاده قرار می گیرد و ماده ای که با جذب رطوبت فشار محفظه را کاهش می دهد، معمولا نمک هایی هستند که رطوبت گیری مناسبی دارند و متخصصان صنعت چیلرکاری، به این منظور نمک های لیتیوم بروماید را پیشنهاد می کنند.

حال پرسشی که مطرح می شود این است که نمک لیتیوم برومید چیست؟ نمک لیتیوم برومید، نمکی است که به طور محلول با جذب آب مقطر از اواپراتور رقیق شده و محلول رقیق شده که به وسیله پمپ ابزوربر به ژنراتور ارسال می شود، عملکرد موثری دارد. ژنراتور را می توان مبدلی تعریف کرد که با انتقال انرژی حرارتی به مدار نمک لیتیوم برومید رقیق، باعث جداسازی مبرد ( منظور ما همان آب مقطر است) می شود و در مرحله بعدی از محلول لیتیوم برومید تفکیک شده و محلول تغلیظ شده ، در داخل محفظه آبزوربر و مبرد وارد چرخه حرارتی اواپراتور می شود.

چیلرهای جذبی ، از نوع چیلرهای بسته هستند و در فشار زیر اتمسفر خلا نسبی، به کار خود ادامه می دهد و دو قسمت برای آن تعریف می شود: فشار بالا ژنراتور و کندانسور و فشار پایین آبزوربر و اواپراتور.

در چیلر جذبی، برای تولید برودت از گرما استفاده می شود و بر مبنای جذب حرارت و تبخیر مبرد و جذب بخار مبرد با استفاده از ماده جاذب سیکل برودتی، کار می کند.

اجزای اصلی چیلر جذبی چه هستند و چگونه کار می کنند؟

اجزای مختلف چیلرهای ابزوربشن و یا جذبی، شامل بخش های زیر می شود.

اواپراتور چیست؟

اواپراتور، وسیله ای است که در مخزن پایینی به صورت مشترک با ابزربر قرار می گیرد و لوله های مسی فین دار، سینی، المینتور، سپرهای جمع کننده پاشش، نازل های پاشش، از قسمت های مختلف آن می شود و باعث تبادل انرژی حرارتی بین مبرد و آب چیلد شده ( خنک شده) جاری در داخل لوله ها، قابل طراحی است. علاوه براین موضوع، به منظور آشکار سازی حالت بار کامل و جلوگیری از تغلیظ بیش از حد محلول ابزربر یا جذب یک لوله سرریز نصب شده روی تانک مبرد، از آن بهره گرفته می شود. در چیلرهای جذبی با استفاده از پمپ وکیوم محفظه ای در خلا قرار می گیرد و باعث می شود که آب مقطر در داخل مخزن در دمای 5 درجه سانتی گراد ( معادل فشار 1.034 کیلوپاسکال) به حد جوش برسد و باعث شود که گرمای آب در کویل منتقل شود.

در قطعه اواپراتور، به منظور افزایش انتقال حرارت، مبرد روی لوله های مسی اواپراتور به وسیله نازل پاشیده شده و پس از آن یک پمپ به منظور پاشش هرچه بهتر آب مقطر روی لوله های مسی تعبیه گردیده است.

ابزوربر (absorber) یا جاذب چیست؟

ابزوربر چیلر جذبی، وسیله ای است که در داخل مخزن پایینی به صورت مشترک با اواپراتور واقع شده است و نازل های پاشش، لوله های پرچ تخلیه گازهای غیر قابل تبخیر و لوله های مسی دارد.

یک قطعه چشمی در داخل جاذب یا ابزوربر تعبیه شده است که نشان دهنده این است که سطح محلول در ابزوربر را در شرایط مختلف، به درستی نمایان می کند. بعد از فرایند مرحله اول بخار ، آب تبخیر شده توسط محلول نمک لیتیوم برومید، در داخل محفظه جاذب یا ابزوربر جذب شده و به دلیل فرایند گرمازابودن جذب رطوبت در چیلر جذبی، می توان گرما را با استفاده از کویل های مسی و عبور آب برج خنک کننده به درستی انجام داد.

همانگونه که پیشتر اذعان شد، فرایند جذبی در چیلر جذبی،فرایندی است گرماده و این حرارت یا گرما، توسط کویل ویا تیوب های مسی که در داخل آن تعبیه شده است، آب خروجی برج خنک کننده را جریان می دهد. این عملکرد جذب، باعث می شود که فشار در قسمت کندانسور و اواپراتور تا حد قابل توجهی کاهش یابد. در ابزوربر یا جاذب، با استفاده از پاشش محلول روی تیوب های مسی، انتقال حرارت افزایش می یابد.

ژنراتور چیست؟

ژنراتور چیلر جذبی که در مخزن بالایی به طور مشترک با کندانسور قرار دارد، شامل لوله های مسی فین دار و سپر حرارتی و همین طور پخش یکنواخت محلول رقیق شده می شود. به طوری که می توان گفت تبادل حرارت بین بخار و محلول، به طور کاملا موثر قابل انجام است. همچنین ما در این قسمت، محلول غلیظ از طریق مبدل و اداکتور به سمت ابزوربر را انتقال می دهیم و همچنین یک لوله سرریز در داخل محفظه خروجی قرار می گیرد که محلول تغلیظ شده را برای مقابل با کریستالیزاسیون، آماده سازی می نماید.

منبع گرمایی موجود در ژنراتور قادر است آب گرم بخار و یا آب داغ را مدیریت کند و آن را وارد مبدل حرارتی و لوله های مسی ژنراتور کرده و باعث می شود که مبرد از محلول جدا شده و بخار مبرد وارد کندانسور گردد و پس از آن، مبرد از محلول جدا می شود و بخار مبرد وارد محوطه کندانسور شده و محلول به حالت تغلیظ می رسد و پس از گذر از مبدل حرارتی وارد کندانسور می شود. ژنراتور و کندانسور در پوسته چیلر قرار دارد و در اصطلاح چیلر کاری، به آن قسمت فشار بالا گفته می شود. جنس لوله های ژنراتور به دلیل شرایط آسیب دیدگی بیشتر از نسبت های دیگر از جنس آلیاژ مس و نیکل می باشد.

کندانسور چیلر جذبی چگونه عمل می کند؟

کندانسور چیلر جذبی در مخزن بالایی به صورت مشترک با ژنراتور واقع است و ساختمان کندانسور به گونه ای طراحی شده است که آب مقطر در آن تشکیل شده و مستقیما به داخل اواپراتور هدایت می شود. بخار حاصله در ژنراتور ، با استفاده از یک کویل آب سرد برج خنک کننده وارد جاذب یا ابزوربر شده و پس از آن به کندانسور وارد می شود و در آن قسمت، تقطیر اتفاق افتاده و به سمت اواپراتور می رود. کندانسور و ژنراتور، در داخل یک پوسته قرار گرفته و در یک فشار کارکرد، عمل کرده و فشار آن نیز متناظر با فشار بخار در دمای کندانس به کار برده می شود و مقدار آن 10.34KPa می باشد.

در داخل کندانسور، آب مقطر تقطیر شده در داخل تشت زیرین کندانسور جمع شده وبعد از آن به سمت اواپراتور سرریز می گردد.

پس از آن مرحله، کندانسور مبرد در ابتدا می بایست از اوریفیس که همان دستگاه انبساط است عبور کند و وظیفه این قطعه، تفکیک قسمت فشار بالا از قسمت فشار پایین است. البته در بسیاری از مدل های چیلرهای جذبی به جای اوریفیس از سیفون بهره برده گرفته می شود که باعث تفکیک قسمت جاذب یا ابزوربر کندانسور از قسمت اواپراتور و کندانسور می گردد.

این اوریفیس باعث کاهش فشار مایع مبرد در جهت ورود به اواپراتور و همین طور آماده سازی آن جهت ایجاد پدیده فلش می شود. ( پدیده فلش پدیده ای است که باعث تبخیر آب مقطر در فشار خلا می گردد).

مبدل حرارتی چیلرهای جذبی چگونه عمل می کنند؟

مبدل های حرارتی چیلر جذبی، با استفاده از مبدل حرارتی بین محلول رقیق خروجی از جاذب قرار گرفته است و در ضمن انتقال به سمت ژنراتور و محلول تغلیظ شده خروجی از ژنراتور در ضمن انتقال، به سمت اواپراتور رفته و عملکرد تبادل انرژی را به درستی انجام می دهد. در نتیجه این عملکرد، درجه حرارت محلول رقیق شده ورودی به ژنراتور افزایش یافته و باعث می شود که درجه حرارت محلول رقیق ورودی به جاذب کاهش یابد و بعد باعث افزایش راندمان و عملکرد چیلر می شود. مبدل حرارتی که در بالا ذکر شده است به گونه ای است که بدنه آن از ورقه های کربن استیل تشکیل شده است و در قسمت تحتانی مخزن پایینی نصب گردیده است.

 

پمپ های محلول و پمپ های مبرد چگونه عمل می کنند؟

در داخل چیلر های جذبی، تنها قسمت مصرف کننده انرژی الکتریکی پمپ ها هستند و پمپ هایی که به منظور انتقال محلول و مبرد روی دستگاه ها نصب شده اند،از نوع هرمتیک و کاملا بسته هستند و پوسته پمپ و پوسته موتور یکپارچه نیز از آن ها تشکیل شده است و به جز این مورد، پمپ ها از نوع یک پمپ سانتریفیوژ تشکیل شده اند و ترکیبی از یک پمپ اسکرو به جهت جلوگیری از ایجاد پدیده کاویتاسیون ، می باشد. پمپ های ذکر شده، برای چیلرهای جذبی به درستی به کار برده می شود.

ساختار پمپ ها به صورت هرمتیک و بدون نشت هستند و نیازی به سردسازی و یا روغن کاری در آن وجود ندارد و خنک کاری به واسطه خود محلول در گردش، خنک شده و ایجاد می گردند.

چیلرهای جذبی، از دو پمپ تشکیل شده اند. پمپ مبرد که آب مقطر را از تشک اواپراتو گرفته و آن را از طریق نازل یا افشانک روی تیوب های مسی منتقل می کنند. ( تیوب های مسی حامل جریان آب سرد شونده هستند). پمپ های محلول نقش انتقال محلول رقیق از سمت جاذب یا ابزوربر به سمت کندانسور، را برعهده داشته و جنس یاتاقان این پمپ ها نیز گرافیتی است و نیازی به روغن کاری و خنک کاری ندارند و این کار، به وسیله خود محلول قابل انجام است.

چیلر جذبی از چند جزء تشکیل شده است؟

چیلرهای جذبی، از اجزاء زیادی تشکیل شده اند که در ذیل به تفصیل به هرکدام از آن ها می پردازیم.

شیرآلات

شیر آلات به کار رفته در چیلرهای جذبی، از نوع شیر آلات مخصوص خلاء یا وکیوم می باشند و در عملکرد آن ها از دیافراگم سوپروکیوم، بهره گرفته شده است که امکان نشت هوا به داخل از طریق محور و بدنه شیر، عملا فرایندی غیر ممکن است و در صورت استفاده از شیر گازی، احتمتال نشتی از قسمت محور آن بسیار بالا بوده وباید با شیر دیافراگمی عوض شود.

پرچ کردن و تفکیک گازهای غیر قابل تقطیر

با توجه به واکنش های شیمیایی که در داخل چیلرهای جذبی رخ می دهد، می توان اذعان داشت که گازهای غیر قابل تقطیر در داخل چیلرها تولید می شود و باعث می شود که خلاء یا وکیوم شکسته شود. به منظور تخلیه گازها در چیلرهای جذبی مختلف، محفظه ای تعبیه شده است که همه این گازها در فضای وکیوم تجمع یابند و با استفاده از پمپ وکیوم، قابل تخلیه باشند و از جمله این مساله می توان به چیلرهای جذبی از نوع ساری پویا اشاره نمود.

در چیلرهای جذبی که با طرح کریر در بازار موجود هستند، می توان عمل کرد پرچ گیری را به گونه ای انجام داد که بدون پمپ وکیوم، قابل انجام باشد. در مرحله اول، این کار با استفاده از ادکتورهای گاز ناخالص در محفظه جاذب یا ابزوربر کشیده شده و پس از آن با استفاده از محفظه B به سمت کندانسور حرکت کرده و همانطور که پیش تر ذکر شد، از محفظه کندانسور نیز کشیده شده و به مست محفظه D می رود و بعد گاز غیر قابل تقطیر نیز در داخل این محفظه جمع شده و چراغ پرچ بر روی دستگاه روشن شده و عملکرد نگهداری پرچ گیری قابل انجام خواهد بود.

لیتیوم برومید چه خواصی دارد؟

با توجه به خواص مختلف لیتیوم ، می توان آن را از جمله عناصر قلیایی دانست و برم نیز از خانواده هالوژن ها و یا گازهای نجیب است. لیتیوم برومید، از لحاظ خواص فیزیکی و شیمیای بسیار نزدیک به ترکیب نمک طعام بوده و ترکیب پایداری از آن ساخته می شود که در هوای آزاد قابل تجزیه نبوده و به صورت فرّار نمی باشند. خواص اساسی این نمک به گونه ای است که باعث می شود لیتیوم برومید، خاصیت جذب رطوبت بسیار بالایی داشته باشد.

از جمله خواص مختلف لیتیم برومید می توان به حلالیت آن ها اشاره نمود. محلول لیتیم برومید ، به گونه ای است که قادر است حجم زیادی از آب را در خود حل کند. به عنوان مثال، در شرایط دمای معمول اتاق، غلظت محلول اشباع تا حدود 53 درصد تغییر می کند و زمانی که آب از محلول لیتیم برمید تبخیر شود یا درجه آن افزایش یابد، میزان غلظت محلول لیتیوم برومید نیز تغییر خواهد نمود.

فرمول شیمیایی لیتیم برمید LiBr است و دارای وزن مولکولی 86/856 می باشد.

درصد هر کدام از عناصر موجود در لیتیم برومید به صورت Li 7/99 % , Br 92/01 %  است. ظاهر لیتیم برومید از حبه های کریستالی بی رنگ تشکیل شده و وزن مخصوص آن چیزی در حدود 464/3 در 25 درجه سانتی گراد بوده و نقطه ذوب آن 1265 درجه سانتی گراد است.

گرمای ویژه در نمک لیتیم برومید، بسیار اندک است و ازنظر کمک به راندمان حرارتی، چیلرهای جذبی بسیار قابل اهمیت می باشند. کوچک بودن گرمای ویژه در شرایط کار و بزرگ بودن گرمای نهان تبخیر آب در لیتیم برمید ، باعث می شود که چیلرهای جذبی دارای محلول جاذب لیتیم برومید با مبرد آب، جایگاه خاصی در عملکرد چیلرهای جذبی داشته باشند و راندمان حرارتی آن ها را بالاتر ببرند.

PH محلول خالص لیتیوم برومید تقریبا خنثی است که به هرحال محلولی که در چیلرهای جذبی وجود دارند اندکی قلیایی بوده و منجر به ایجاد خورندگی می شوند.

حال پرسشی که مطرح می شود این است که خورندگی در محلول لیتیوم برومید خیلی کمتر از آب نمک و همین طور محلول نمک های کلسیمی است ولی از لحاظ رعایت موارد ایمنی، محلول لیتیم برومید به صورت قلیایی در می آید و دلیل آن این است که خوردگی، نکته بسیار حائز اهمیتی در طراحی تجهیزات مختلف به شمار می رود و علاوه بر افزودنی های شیمیایی به منظور مقابله با خوردگی از لیتیم کرومید استفاده میشود که علی رغم کاربرد بسیار آن، باعث ایجاد رنگ زرد در چیلرهای جذبی نیز می شود.

همانظور که می دانیم خاصیت سمی بودن محلول لیتیم برومید، بسیار ضعیف است و لی به هرحال، احتیاط حکم می کند که تا حد امکان از تماس مستقیم آن با پوست و یا اجزای مختلف بدن، جلوگیری به عمل آید و در صورت هرگونه تماس پوستی و یا چشمی، در سریع ترین زمان ممکن با آب شستشو شود.

سرویس چیلر جذبی چگونه انجام می شود؟

سرویس چیلر جذبی از جمله فعالیت هایی است که ضروری است در دوره های مشخص شده، برای چیلرهای جذبی انجام شود. با وجود اقدامات پیشگیرانه و بازدید های انجام شده و پیشگیری از خرابی های احتمالی، می توانیم به میزان قابل توجهی، مخارج و خرابی های دستگاه را کاهش دهیم.

همان گونه که همه متخصصان صنعت چیلرکاری می دانند، چیلر جذبی از جمله تجهیزات تبریدی بسیار خاصی است که تعمیر آن نیاز به تجربه و تبحر بسیار زیادی دارد تا جایی که هر شخص فنی نمی تواند ادعای تعمیر تجهیزات چیلر جذبی را داشته باشد و عیب یابی و شناخت مسائل و مشکلات موجود در سیستم، در مرحله اول نیاز به شناخت سیکل برودت جذبی و همین طور ساختار چیلر جذبی دارد.

در زمان بهره برداری از کلیه تاسیسات حرارتی و برودتی، حفظ و نگهداری و همین طور کنترل، از جمله مهم ترین قسمت های چیلرهای جذبی است. در تاسیسات برودتی، از جمله مهم ترین و پیچیده ترین قسمت ها، چیلرهای جذبی می باشند. به منظور حفظ و نگهداری چیلرهای جذبی، می بایست از تبحر تکنسین های ماهر بهره برد که با تجربه و علم کافی، به کار خود ادامه می دهند. در شرتایط که نگهداری سرویس چیلر جذبی به درستی قابل انجام نشود، بعد از مدت کوتاهی، چیلر جذبی، بازدهی لازم خود را نداشته و در صورتی که به هر دلیل این روال ادامه یابد و انجام سرویس چیلر جذبی به درستی و در زمان مشخص انجام نشود، آسیب شدیدی به چیلر وارد آمده و ممکن است باعث عدم کاربری آن نیز شود.

حال پرسشی که مطرح می شود این است که اصلا سرویس چیلر جذبی چیست؟

سرویس چیلر جذبی را می توان از جمله اقداماتی دانست که می بایست توسط مجموعه نگهداری و تکنسین ها به صورت سالانه و به منظور بررسی و سرویس چیلر جذبی، انجام شود و اجزای مختلف آن هر ساله و پیش از فصل راه اندازی، می بایست مجددا بررسی شوند تا عملکرد چیلر جذبی در حالت مطلوب قرار گرفته و از عمر چیلر جذبی کم نشود.

چیلر جذبی در زمان تحویل از کارخانه به طور معمول توسط گاز خشک ازت پر شده است و فشار موجود وابسته به برند چیلر متفاوت است و معمولا این فشار حدود 20 کیلوپاسکال است. در شرایطی که در هنگام تحویل، فشار به مقدار صفر رسیده باشد، به این معناست که چیلر دچار نشتی شده است و می بایست به منظور پیدا کردن نشتی به وسیله تست ازت، تست انجام شود.به منظور آزمایش چیلرهای جذبی و یافتن نشتی آن توسط گاز ات، فشار آن نهایتا تا فشار 50 کیلوپاسکال بالا برده می شود. با تامین این فشار می توانیم با محلول آب و صابون، محل جوش ها و سایر نقاط مشکوک به نشتی را کنترل و تست نمود. به منظور یافتن نشتی های داخلی که ناشی از فاصله لوله های کویل ژنراتور و کندانسور و جاذب چیلر جذبی است می بایست مقدار افت فشار، تا حد قابل قبولی کنترل شود. راهکار دیگر استفاده از آشکار ساز ماده مبرد مثلا ماده R22  به همراه نیتروژن خشک به داخل چیلر شارژ می شود و با نشت یاب، مبرد نشتی قابل یافتن خواهد بود. نکته حائز اهمیت در این بخش این است که در صورت استفاده از چنین روشی برای سرویس چیلر و یافتن عیوب احتمالی آن می بایست پیش از آغاز هر عملیات اجرایی از جمله جوشکاری، مبرد با استفاده از گاز ازت به طور کامل تخلیه شود. زیرا در صورت عدم تخلیه کامل،  امکان وجود انفجار و یا خطرات جانی تا حد بسیار زیادی وجود خواهد داشت. بعد از رفع نشتی چیلر جذبی، می بایست با فشار ازت به مدت دست کم 24 ساعت زیر تست ازت واقع شود و اگر فشار داخلی چیلر جذبی ثابت ماند، می توانیم به رفع نشتی چیلر جذبی و سرویس چیلر جذبی اقدام نماییم.

 

 

چگونه تست خلاء چیلر جذبی را انجام دهیم؟

در سرویس چیلر جذبی، بعد از تست ازت، می بایست ازت در محفظه داخلی چیلر کاملا تخلیه شود و در مرحله بعدی ، به صورت پیوسته این عملکرد تخلیه ادامه یابد. با توجه به این که ظرفیت پمپ های نصب شده روی چیلر جذبی بسیار اندک است، پیشنهاد تیم فنی یوسرویس آنلاین به شما این است که در ابتدای راه اندازی چیلر جذبی، از پمپ با قدرت بیشتری استفاده کنید. در چیلر جذبی، در ابتدا می بایست به وسیله پمپ وکیوم قوی تا مقدار 750 میلی متر جیوه، وکیوم انجام گیرد. پس از آن با استفاده از پمپ وکیوم چیلر جذبی، عمل پرچ قابل انجام خواهد بود. در پمپ وکیوم، چیلر جذبی می بایست حتما از وجود روغن در پمپ وکیوم اطمینان حاصل کنیم و جهت حرکت صحیح آن را انتخاب کنیم. مدت زمان وکیوم در چیلر جذبی به استاندارد کاتالوگ چیلر جذبی بستگی دارد. ( وابسته به ظرفیت های مختلف).

یکی از نکاتی که در زمان سرویس چیلر جذبی می بایست در نظر داشته باشیم، شارژ لیتیوم برومید و مبرد است. محلول لیتیم برومید و آب، محلول سمی نیست و قابلیت انفجار ندارد ولی تماس مستقیم آن با پوست و چشم، شاید ایجاد حساسیت نماید. بنابراین، نکته حائز اهمیت این است که در زمان کار با محلول لیتیم برومید و آب می بایست مراقبت های لازم را در نظر بگیریم و در صورتی که هرگونه تماسی از لیتیوم برومید با دست و پوست بدن ما رخ داد، فورا و در سریع ترین زمان ممکن، محل آلوده شده را شستشو دهیم. نمک لیتیم برومید، در مجاورت با هوا روی فلزات، تاثیر خوردگی دارد. بنابراین ظروف حمل لیتیوم برومید از نوع پلاستیک یا پلیمر است. ابزار آلات به کار رفته نیز می بایست تا حد امکان از نوع فلزی انتخاب نشوند. در صورتی که این ابزار آلات از نوع فلزی باشند می بایست تلاش کنیم تا به طور کامل ، سطح ظاهری ابزار را با لایه ظریفی از روغن بپوشانیم.

در زمان شارژ می بایست از نظافت محل، شیلنگ شارژ و ظرف محتوی لیتیم برومید اطمینان داشته باشیم. ظرف محتوی لیتیوم برومید، می تواند یک بشکه پلیمری باشد. هیچ جسم خارجی نمی بایست به هنگام شارژ لیتیم برومید و سرویس چیلر چذبی به دستگاه شارژ گردد.

قبل از شارژ ، می بایست عملیات خارج سازی نیتروژن و خلا، قابل انجام باشد. با ایجاد خلاء عملیات شارژ بدون احتیاج به هیچ گونه تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی انجام خواهد شد و فقط کافی است یک شلنگ پلیمری با قطر 15 میلی متر انتخاب کنیم که یک سر این شیلنگ به شیر سرویس دستگاه متصل بوده و سر دیگر آن در بشکه حاوی محلول واقع می شود. عملیات شارژ نیز مطابق با دستورالعمل کارخانه سازنده و مقدار معین شده، قابل شارژ خواهد بود. به منظور شارژ محلول و سرویس چیلر جذبی، از شیر سرویس خط محلول، بهره گرفته می شود. می بایست مراقب باشیم که در زمان شارژ هوا، هوای اضافی به محلول وارد نشود و به همین منظور، در مرحله اول می بایست شلنگ کاملا پر شود و بعد از آن اقدام به باز کردن شیر دیافراگمی نماییم.

محلول لیتیم برومید به منظور شارژ 55 درصد مد نظر ما قرار گرفته داده می شود تا باعث شود تزریق به صورت راحت تر و روان تر انجام گردد. لوله متصل به شلنگ که در داخل ظرف محلول واقع است، می بایست نسبت به کف ظرف، مقداری فاصله داشته باشد تا از ورود رسوبات احتمالی به داخل چیلر جذبی، تا حد مشخصی جلوگیری به عمل آید. هنوز هم محتویات ظرف به پایان نرسیده است و می بایست ظرف، مجدد پر شده  تا وقفه ای در عملکرد شارژ ایجاد نشود. این کار تا زمان شارژ کامل می بایست ادامه پیدا کند.

میزان شارژ اولیه می بایست 10 درصد کمتر یا بیشتر از مقدار تعیین شده باشد ولی پس از راه اندازی اولیه وظرفیت سنجی چیلر در بار کامل، مقدار کمبود یا اضافه می بایست طبق خروجی دستگاه و دماهای ذکر شده اصلاح شود. به منظور کاهش مقدار شارژ شده می توان از شیر سرویس سمت دهش، پمپ محلول چیلر جذبی بهره گرفت و به کمک فشار مثبت که توسط این پمپ ها ایجاد می شود، بدون ورود هوا به سیستم مقادیر اضافی خارج خواهد شد.

مبرد که همان آب مقطر است را نیز می توانیم کم و بیش مشابه لیتیوم برومید به سیستم تزریق کنیم و برای شارژ مبرد معمولا از شیر سرویس خط پمپ مبرد بهره گرفته می شود و مقدار مبرد نیز می بایست بر مبنای ظرفیت و نوع چیلرو منطبق با مقدار تعیین شده توسط کارخانه سازنده، انجام گردد.  زیاد از حد بودن مقدار لیتیوم برومید، یا کم تر از حد بودن آن می تواند باعث ایجاد خطر کریستال جذبی شود.

به طور تقریبی می توان خاطر نشان کرد که شارژ لیتیوم برومید 55 درصد به چیلر جذبی به ازای هر تن تبرید 4 لیتر  است و شارژ آب مقطر برای چیلر جذبی در ازای هر تن تبرید چیزی مطابق 1 لیتر است.

شارژ نمودن افزودنی ها در زمان سرویس چیلرهای چذبی

در سرویس چیلر جذبی، به جز محلول لیتیوم برومید که به عنوان ماده جاذب و مبرد به کار می رود، برخی مواد دیگر نیز به سیستم اضافه می شود و نقش آن ها افزایش بازدهی سیکل سرمایش جذبی و پیشگیری از اثرات خورنده لیتیوم برومید است.

این مواد به نسبت حجم اولیه محلول لیتیم برومید، مقدار کمتری را در بر می گیرند و به طور معمول در زمان سرویس چیلر جذبی، به همراه محلول و آب ، به سیستم تزریق می گردند. مقدار این مواد نیز می بایست مطابق با دستورالعمل کارخانجات سازنده، انجام پذیرند.

Inhabitorها یا خنثی کننده ها. اجزایی هستند که مثل لیتیوم کرومات به عنوان افزودنی برای چیلرهای جذبی مطرح می شوند و به مقدار کم تقریبا به ازای هر 480 لیتر محلول 55 درصد، نیم لیتر از آن مورد نیاز است و به چیلر جذبی تزریق می شود تا از اسیدی سازی لیتیوم برومید تا حد قابل توجهی جلوگیری به عمل آورده و خوردگی در آن ایجاد نشود. به طور معمول، محلول لیتیوم برومید قابل شارژ مقدار کمی خنثی کننده دارند و با وجود بازدارنده ای مثل لیتیوم برومید کرومات، در میزان قلیایی سیستم تعادل ایجاد کرده و روکشی محافظ روی لوله های مسی و جدارهای فلزی می کشد و با کاهش یا افزایش PH قادر است تاثیرات مخربی روی ساختار چیلر داشته باشد. در نتیچه در استفاده از بازدارنده ها، می بایست جانب احتیاط را رعایت کنیم و مطابق با دستورالعمل های مختلف کارخانه سازنده، به کار خود ادامه دهیم.

نقش الکل اکتیل در سرویس چیلرهای جذبی

از جمله افزودنی های دیگری که باعث افزایش بازده چیلر جذبی می شود، الکل اکتیل است. اضافه کردن الکل اکتیل از کف کردن محلول لیتیوم برومید جلوگیری کرده و باعث ایجاد خلا در جاذب خواهد شد. در نتیجه مرطوب نگه داشتن لایه سطحی محلول و همین طور ممانعت از کف کردن، باعث افزایش قدرت جذب خواهد شد. گاهی اوقات، افزایش دمای آب سرد وکاهش ظرفیت سرمایی چیلر، همه و همه مرتبط با کاهش مقدار الکل اکتیل است و در این صورت برای سرویس چیلر جذبی می بایست الکل اکتیل به چیلر اضافه شود. مقدار الکل اکتیل هم به نسبت حجم محلول و مبرد کم است و این مقدار نیز تقریبا به ازای هر 480 لیتر، 2 لیتر افزوده می شود.

از جمله مهم ترین اجزای مکانیکی چیلر جذبی، پمپ های آن است. سرویس سالانه پمپ چیلر جذبی، باعث ایجاد سلامت در عملکرد آن می شود. ولتاژ، آمپر و صدای مجاز پمپ ها همه و همه می بایست در طی سال بررسی شوند و در صورت وجود هر گونه ایراد می بایست به پمپ بازگردانده شود و یا جهت تعمیر و سرویس به تعمیرگاه انتقال داده شود.

از جمله اجزای چیلر های جذبی می بایست هر ساله سلامت آن در سرویس چیلر جذبی بررسی شود، سطح کنترل مبرد چیلر جذبی است و این سطح کنترل در صورتی که سطح برد در اواپراتور چیلر جذبی افزایش یابد، فرمان باز شدن شیر سیکل گارد را می دهد تا بروز کریستال چیلر جذبی و آسیب دیدن پمپ محلول، در آن قابل جلوگیری خواهد بود.

از جمله ارکان اصلی سرویس چیلر جذبی، باز کردن در واترباکس های چیلر جذبی و بازدید کردن از شرایط لوله های جاذب و کندانسور است.

از جمله دیگر مراحل مختلف سرویس چیلرهای جذبی می توان به اسید شویی چیلر جذبی اشاره نمود.

یکی از عیوب مختلف و رایج در چیلرهای جذبی، رسوب گرفتگی لوله ها در سمت آب است . حداکثر مقدار رسوب گذاری در  مدار آب برج خنک کن و در لوله های جاذب و کندانسور، انجام می شود.

وجود رسوب در داخل لوله ها باعث می شود که انتقال حرارت کاهش یابد و خوردگی ها زیاد شود. نشانه هایی از جمله کاهش میزان تقطیر در کندانسور، افزایش دمای مبرد خروجی از کندانسور، کاهش اختلاف دمای آب رفت و برگشت برج  خنک کن نسبت به حالت عادی و همین طور کاهش ظرفیت چیلر، در این بخش مشاهده می شود. در نتیجه در سرویس چیلرهای جذبی به طور سالانه می بایست از جاذب و کندانسور، بازدید مرتب انجام شود و در صورت وجود رسوب، با استفاده از مواد شیمیایی، رسوب زدایی به درستی انجام گیرد.

زمانی که رسوب ایجاد شده روی سطح داخلی لوله ها، شبیه گل و لای هستند، می توانیم لوله ها را با استفاده از برس های مخصوص، تمیز کنیم و در این شرایط، باید مراقب باشیم که خراشی روی تیوب ها ایجاد نشود ولی اگر رسوبات حاصله از نوع کلسیم، زنگ آهن و یا منگنز باشد، علاوه بر رسوب زدایی مکانیکی ، رسوب زدایی شیمیایی نیز می بایست انجام شود که به این کار در اصطلاح ، اسید شویی گفته می شود.

نکته حائز اهمیت این است که حتما بعد از اسید شویی لوله ها را به مدت سی دقیقه در اینهبیتور یا خنثی کننده قرار داده و با آن شستشو دهید تا هر گونه تاثیرات مخربی که روی لوله های مسی آن ایجاد شده است، کاهش یابد.

همانطور که پیشتر گفته شد، سرویس کاری چیلرهای جذبی، یک کار بسیار تخصصی و دقیق و علمی است و می بایست تعمیر و سرویس آن را به کارشناسان زبده و کاربلد این رشته سپرد.

با یوسرویس آنلاین، محصولات خود را به فروش برسانید.

فروشگاه فروشگاه ها : یوسرویس آنلاین

با توجه به حجم زیاد تماس ها حتما به شماره 09370447862 در واتس آپ درخواست خود را ارسال کنید. در سریعترین زمان با شما تماس گرفته می شود.

X