برد اینورتر دایکین

 • برد اینورتر دایکین Daikin Inverter PCB PC PC0509-2(A)

  برد اینورتر دایکین Daikin Inverter PCB PC PC0509-2(A)

  برد های اینورتر VRVIII از مدل PC0509-2(A) ، را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • برد اینورتر دایکین Daikin Inverter PCB PC PC1116-1(B)

  برد اینورتر دایکین Daikin Inverter PCB PC PC1116-1(B)

  برد های اینورتر VRV IV از مدل PC1116-1(B)، را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • برد اینورتر دایکین Daikin Inverter PCB PC PC1116-3(B)

  برد اینورتر دایکین Daikin Inverter PCB PC PC1116-3(B)

  برد های اینورتر VRV IV از مدل PC1116-3(B)، را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • برد اینورتر دایکین Daikin Inverter PCB PC PC1135-1(B)

  برد اینورتر دایکین Daikin Inverter PCB PC PC1135-1(B)

  برد های اینورتر VRV III از مدل PC1135-1(B)را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • برد اینورتر دایکینDaikin Inverter PCB PC PC0509-1(A)

  برد اینورتر دایکینDaikin Inverter PCB PC PC0509-1(A)

  برد های اینورتر VRVIII از مدل PC0509-1(A) ، را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • برد اینورتر فن دایکین PC1210-2(B)

  برد اینورتر فن دایکین PC1210-2(B)

  برد های اینورتر VRV IV از مدل  PC1210-2(B)   را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • برد اینورتر فن دایکین VRV IV مدل PC13001-1

  برد اینورتر فن دایکین VRV IV مدل PC13001-1

  برد های اینورتر VRV IV از مدل PC13001-1   را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • برد اینورتر فن دایکین VRV IV مدل PC13001-2

  برد اینورتر فن دایکین VRV IV مدل PC13001-2

  برد های اینورتر VRV IV از مدل PC13001-2  را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • برد اینورتر فن دایکین VRV IV مدل PC13001-3

  برد اینورتر فن دایکین VRV IV مدل PC13001-3

  برد های اینورتر VRV IV از مدل PC13001-3 را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • برد اینورتر فن دایکین vrv4 مدل PC1210-1(B)

  برد اینورتر فن دایکین vrv4 مدل PC1210-1(B)

  برد های اینورتر VRV 4 از مدل  PC1210-1 (B)   را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • برد کنترل اصلی دایکین SEB11050 (D)

  برد کنترل اصلی دایکین SEB11050 (D)

  برد کنترل اصلی دایکین SEB11050(D) مرکز کنترل است و این مدل را می توان جایگزین مدل قدیمی SEB11050© دانست.

  کاربران گرامی ارین تکنو تهویه می توانند هر کدام از مدل های برد یا برند دایکین را از تیم ما بخواهند.

  همان طور که می دانیم علت خرابی این گونه بردهای الکترونیکی مربوط به اتصال اشتباه سیم های ارتباطی در قسمت واریستور است و در صورت سوختن واریستور، فیوز 3.3 آمپر روی برد دچار خرابی و سوختگی می شود.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی برند مشهور دایکین را طی 15 روز کاری به همراه 6 ماه گارانتی در محل تحویل و نصب نموده و همچنین در انبار شرکت نیز بسیاری از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم می شود که زمان تعمیر یا تعویض به حداقل رسیده و به سرعت هرچه تمام تر پاسخ گوی نیاز مشتریان خواهیم بود.

  آرین تکنو تهویه

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

   

 • برد کنترل اصلی دایکین VRV IV EB12042(L)

  برد کنترل اصلی دایکین VRV IV EB12042(L)

  برد های اینورتر VRV IV از مدل EB12042(L)    را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • برد کنترل اصلی دایکین VRV IV EB1325-1(E)

  برد کنترل اصلی دایکین VRV IV EB1325-1(E)

  برد های اینورتر VRV IV از مدل  EB1325-1(E)   را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

 • مینی برد دایکین VRV III EC0530(L)

  مینی برد دایکین VRV III EC0530(L)

  برد های VRV III از مدل  EC0530(L)   را می توان از جمله قطعات اصلی یدکی دایکین دانست.

  این گونه بردها در بسته بندی های مجزا قابل عرضه به کاربران می باشد.

  قطعات دایکین از شرکت مشهور آرین تکنو تهویه، مزایای بسیاری دارد که از جمله این مزایا می توان به مشاوره و تضمین صددرصدی در زمان هنگام انتخاب قطعات یدکی، پشتیبانی فنی و نصب و گارانتی از سمت شرکت آرین تکنو تهویه و ارائه قطعات یدکی اصلی دایکین اشاره نمود.

  کاربران عزیز، قادر هستند هر کدام از قطعات مدل های برد با برند دایکین را از شرکت آرین تکنوتهویه، طلب کنند.

  شرکت آرین تکنو تهویه، مفتخر است که قطعات اصلی را در طی 15 رو کاری و به همراه 6 ماه گارانتی در محل ، تحویل و نصب می نماید.

  نکته قابل توجه این جا است که در انبار شرکت برخی از لوازم یدکی موجود بوده و این امکان فراهم است که در زمان تعمیر یا تعویض به حداقل میزان ممکن رسیده و می توانیم سریعا به نیاز مشتریان پاسخ دهیم.

  https://ariantt.com

  02144766722

  info@ariantt.com

چنانچه در مورد این گروه محصولات سوالی دارید می توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید. ضمناً خواهشمند است قبل از ارسال سوالات خود، بخش سوالات متداول سایت را مشاهده کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، از طریق فرم تماس پرسش خود را مطرح کنید.شماره تماس: 02122069011
ایمیل: info@UserviceOnline.com و uservice.ir@gmail.com
ارتباط با مدیر وب سایت و کانال‌ها: 09370447862