دیگ

نوع دیگ

شرکت سازنده دیگ

کشور سازنده

جنس دیگ

محصول ظرفیت حرارتی خروجی دیگ (kcal/hr)

 • بویلر فولادی پاک فن بخار با فشار کار 6 مدل PFBHWW-400

  بویلر فولادی پاک فن بخار با فشار کار 6 مدل PFBHWW-400

 • دیگ آب گرم آرمنکو 1,000,000 کیلوکالری Arm.H.1000 با فشار کار 10

  دیگ آب گرم آرمنکو 1,000,000 کیلوکالری Arm.H.1000 با فشار کار 10

 • دیگ آب گرم آرمنکو 1,000,000 کیلوکالری Arm.H.1000 با فشار کار 30

  دیگ آب گرم آرمنکو 1,000,000 کیلوکالری Arm.H.1000 با فشار کار 30

 • دیگ آب گرم آرمنکو 1,000,000 کیلوکالری Arm.H.1000 با فشار کار 8

  دیگ آب گرم آرمنکو 1,000,000 کیلوکالری Arm.H.1000 با فشار کار 8

 • دیگ آب گرم آرمنکو 1,000,000 کیلوکالری Arm.w.1000 با فشار کار 6

  دیگ آب گرم آرمنکو 1,000,000 کیلوکالری Arm.w.1000 با فشار کار 6

 • دیگ آب گرم آرمنکو 1,500,000 کیلوکالری Arm.H.1500 با فشار کار 10

  دیگ آب گرم آرمنکو 1,500,000 کیلوکالری Arm.H.1500 با فشار کار 10

 • دیگ آب گرم آرمنکو 1,500,000 کیلوکالری Arm.H.1500 با فشار کار 30

  دیگ آب گرم آرمنکو 1,500,000 کیلوکالری Arm.H.1500 با فشار کار 30

 • دیگ آب گرم آرمنکو 1,500,000 کیلوکالری Arm.H.1500 با فشار کار 8

  دیگ آب گرم آرمنکو 1,500,000 کیلوکالری Arm.H.1500 با فشار کار 8

 • دیگ آب گرم آرمنکو 1,500,000 کیلوکالری Arm.w.1500 با فشار کار 6

  دیگ آب گرم آرمنکو 1,500,000 کیلوکالری Arm.w.1500 با فشار کار 6

 • دیگ آب گرم آرمنکو 10,000,000 کیلوکالری Arm.H.10000 با فشار کار 10

  دیگ آب گرم آرمنکو 10,000,000 کیلوکالری Arm.H.10000 با فشار کار 10

 • دیگ آب گرم آرمنکو 10,000,000 کیلوکالری Arm.H.10000 با فشار کار 30

  دیگ آب گرم آرمنکو 10,000,000 کیلوکالری Arm.H.10000 با فشار کار 30

 • دیگ آب گرم آرمنکو 10,000,000 کیلوکالری Arm.H.10000 با فشار کار 8

  دیگ آب گرم آرمنکو 10,000,000 کیلوکالری Arm.H.10000 با فشار کار 8

 • دیگ آب گرم آرمنکو 2,000,000 کیلوکالری Arm.H.2000 با فشار کار 10

  دیگ آب گرم آرمنکو 2,000,000 کیلوکالری Arm.H.2000 با فشار کار 10

 • دیگ آب گرم آرمنکو 2,000,000 کیلوکالری Arm.H.2000 با فشار کار 30

  دیگ آب گرم آرمنکو 2,000,000 کیلوکالری Arm.H.2000 با فشار کار 30

 • دیگ آب گرم آرمنکو 2,000,000 کیلوکالری Arm.H.2000 با فشار کار 8

  دیگ آب گرم آرمنکو 2,000,000 کیلوکالری Arm.H.2000 با فشار کار 8

 • دیگ آب گرم آرمنکو 2,000,000 کیلوکالری Arm.w.2000 با فشار کار 6

  دیگ آب گرم آرمنکو 2,000,000 کیلوکالری Arm.w.2000 با فشار کار 6

 • دیگ آب گرم آرمنکو 2,500,000 کیلوکالری Arm.H.2500 با فشار کار 30

  دیگ آب گرم آرمنکو 2,500,000 کیلوکالری Arm.H.2500 با فشار کار 30

 • دیگ آب گرم آرمنکو 2,500,000 کیلوکالری Arm.H.2500با فشار کار 10

  دیگ آب گرم آرمنکو 2,500,000 کیلوکالری Arm.H.2500با فشار کار 10

 • دیگ آب گرم آرمنکو 2,500,000 کیلوکالری Arm.H.2500با فشار کار 8

  دیگ آب گرم آرمنکو 2,500,000 کیلوکالری Arm.H.2500با فشار کار 8

 • دیگ آب گرم آرمنکو 2,500,000 کیلوکالری Arm.w.2500 با فشار کار 6

  دیگ آب گرم آرمنکو 2,500,000 کیلوکالری Arm.w.2500 با فشار کار 6

چنانچه در مورد این گروه محصولات سوالی دارید می توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید. ضمناً خواهشمند است قبل از ارسال سوالات خود، بخش سوالات متداول سایت را مشاهده کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، از طریق فرم تماس پرسش خود را مطرح کنید.شماره تماس: 02122069011
ایمیل: info@UserviceOnline.com و uservice.ir@gmail.com
ارتباط با مدیر وب سایت و کانال‌ها: 09370447862