فن آکسیال ژنیران با قاب مکنده مدل IEC-63Z/FR6T با دبی 6768 cfm

فن آکسیال ژنیران با قاب مکنده مدل IEC-63Z/FR6T با دبی 6768 cfm

گفتگوی آنلاین در واتس اپ