فن آکسیال ژنیران با قاب مکنده مدل IEC-80Z/FR6T با دبی 11771 cfm

فن آکسیال ژنیران با قاب مکنده مدل IEC-80Z/FR6T با دبی 11771 cfm

گفتگوی آنلاین در واتس اپ