فن آکسیال صنعتی سنگین فلزی ژنیران مدل FIT30C4-18 با دبی 1883 cfm

فن آکسیال صنعتی سنگین فلزی ژنیران مدل FIT30C4-18 با دبی 1883 cfm

گفتگوی آنلاین در واتس اپ