فن آکسیال صنعتی سنگین فلزی ژنیران مدل FIT70P4-1 با دبی 7651 cfm

فن آکسیال صنعتی سنگین فلزی ژنیران مدل FIT70P4-1 با دبی 7651 cfm

گفتگوی آنلاین در واتس اپ