فن آکسیال صنعتی سنگین فلزی ژنیران مدل FIT80P4-3A با دبی 8828 cfm

فن آکسیال صنعتی سنگین فلزی ژنیران مدل FIT80P4-3A با دبی 8828 cfm

گفتگوی آنلاین در واتس اپ