فن آکسیال صنعتی سنگین فلزی ژنیران مدل FIT80P4-1B با دبی 8534 cfm

فن آکسیال صنعتی سنگین فلزی ژنیران مدل FIT80P4-1B با دبی 8534 cfm

گفتگوی آنلاین در واتس اپ