فن آکسیال صنعتی سبک فلزی ژنیران مدل FIT50C4-1 با دبی 2648 cfm

فن آکسیال صنعتی سبک فلزی ژنیران مدل FIT50C4-1 با دبی 2648 cfm

گفتگوی آنلاین در واتس اپ