مشعل روتاری کاپ دوگانه سوز اشتعال اراک مدل EW 50 با ظرفیت 15649179 Kcal/h

مشعل روتاری کاپ دوگانه سوز اشتعال اراک مدل EW 50 با ظرفیت 15649179 Kcal/h

مشعل روتاری کاپ دوگانه سوز اشتعال اراک مدل EW 50 با ظرفیت 15649179 Kcal/h، از جمله انواع تجهیزات صنعتی به شمار می رود که با ترکیب سوخت، هوا و احتراق و ساخت شعله، در تلاش است تا انرژی فسیلی را تبدیل به انرژی گرمایی نماید.

آن انرژی که در محفظه احتراق مشعل روتاری کاپ دوگانه سوز اشتعال اراک مدل EW 50 با ظرفیت 15649179 Kcal/hتولید می شود، به دو صورت وارد انتقال دهنده انرژی در سیستم حرارت مرکزی ساختمانی می شود. یکی از این روش ها، روشی موسوم به تشعشع و روش دیگر، روشی موسوم به جابه جایی است.

در اصل می توان، مشعل روتاری کاپ دوگانه سوز اشتعال اراک مدل EW 50 با ظرفیت 15649179 Kcal/hرا قلب سیستم های گرمایشی دانست. دیگ ها، هیترها، پکیج های گرمایشی، از جمله ابزارهایی هستند که از مشعل روتاری کاپ دوگانه سوز اشتعال اراک مدل EW 50 با ظرفیت 15649179 Kcal/hبا ظرفیت 150000-220000 Kcal/h در آن ها برای ایجاد گرما استفاده می شود.

مشعل روتاری کاپ دوگانه سوز اشتعال اراک مدل EW 50 با ظرفیت 15649179 Kcal/hدارای کنترل کننده هایی از جمله رله، فتوسل، یون و ترموستات می باشند که مقدار و زمان فرایند در آن ها را به بهترین نحو، کنترل می کنند. در هر سیصد متر که ارتفاع از سطح بیشتر شود، غلظت هوا کاهش یافته و در نتیجه می توان مشاهده کرد که رانمان احتراق سوخت، به اندازه 4 درصد کاهش می یابد.

پس از انتخاب سوخت و ظرفیت مناسب مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبلاز جمله نکاتی که می بایست به آن توجه داشته باشیم، قطر لوله است که شعله پوش مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبلبرای قرار گرفتن آن در دیگ و نصب مشعل روتاری کاپ دوگانه سوز اشتعال اراک مدل EW 50 با ظرفیت 15649179 Kcal/hروی در جلویی دیگ، مد نظر ما قرار می گیرد.

 

برای دانلود کاتالوگ مشعل گازسوز ایران رادیاتور روی لینک زیر کلیک کنید.

کاتالوگ مشعل گازسوز ایران رادیاتور

گفتگوی آنلاین در واتس اپ