مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبل با ظرفیت 150000-220000 Kcal/h

مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبل با ظرفیت 150000-220000 Kcal/h

مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبل با ظرفیت 150000-220000 Kcal/h، از جمله انواع تجهیزات صنعتی به شمار می رود که با ترکیب سوخت، هوا و احتراق و ساخت شعله، در تلاش است تا انرژی فسیلی را تبدیل به انرژی گرمایی نماید.

آن انرژی که در محفظه احتراق مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبل تولید می شود، به دو صورت وارد انتقال دهنده انرژی در سیستم حرارت مرکزی ساختمانی می شود. یکی از این روش ها، روشی موسوم به تشعشع و روش دیگر، روشی موسوم به جابه جایی است.

در اصل می توان، مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبل را قلب سیستم های گرمایشی دانست. دیگ ها، هیترها، پکیج های گرمایشی، از جمله ابزارهایی هستند که از مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبل با ظرفیت 150000-220000 Kcal/h در آن ها برای ایجاد گرما استفاده می شود.

مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبل دارای کنترل کننده هایی از جمله رله، فتوسل، یون و ترموستات می باشند که مقدار و زمان فرایند در آن ها را به بهترین نحو، کنترل می کنند. در هر سیصد متر که ارتفاع از سطح بیشتر شود، غلظت هوا کاهش یافته و در نتیجه می توان مشاهده کرد که رانمان احتراق سوخت، به اندازه 4 درصد کاهش می یابد.

پس از انتخاب سوخت و ظرفیت مناسب مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبلاز جمله نکاتی که می بایست به آن توجه داشته باشیم، قطر لوله است که شعله پوش مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبلبرای قرار گرفتن آن در دیگ و نصب مشعل گازسوز اتمسفریک مدل GN دوبل روی در جلویی دیگ، مد نظر ما قرار می گیرد.

 برای دانلود کاتالوگ های مشعل گازسوز ایران رادیاتور روی لینک زیر کلیک کنید.

کاتالوگ مشعل گازسوز ایران رادیاتور

گفتگوی آنلاین در واتس اپ