هیتر تابشی سرامیکی شرکت انرژی مدل GR0100 با ظرفیت 25000 کیلوکالری بر ساعت

هیتر تابشی سرامیکی شرکت انرژی مدل GR0100 با ظرفیت 25000 کیلوکالری بر ساعت

هیتر تابشی سرامیکی شرکت انرژی مدل GR0100 با ظرفیت 25000 کیلوکالری بر ساعت لوله ای ، در کشور ما تحت عنوان هیترهای گرماتاب شناخته شده و در دنیای امروزه، یکی از مناسب ترین و کم هزینه ترین سامانه های گرمایشی برای گرمایش همه فضاها، با ارتفاع، بالای 3 متر، در نظر گرفته می شود که از جمله این فضاها، می توان به سالن های بزرگ صنعتی، انبارها، مرغداری ها، گلخانه ها، تعمیرگاه های خودرو،  و همین طور فضاهای بدون حصار مثل باراندازها، مصلی ها، پارکینگ های خودرو و … اشاره کرد.

در هیتر تابشی سرامیکی شرکت انرژی مدل GR0100 با ظرفیت 25000 کیلوکالری بر ساعت، هوای مورد نیاز برای احتراق کامل در سامانه های مربوطه، 11 تا 13 برابر حجم گاز مصرفی هیتر است که به دو صورت تامین می شود.

در شرایطی که تهویه کافی در سالن وجود داشته باشد، اکسیژن مورد نیاز برای احتراق، با استفاده از تهویه عمومی سالن تامین می شود. در فضاهایی که تهویه کافی ندارند، برای هر دستگاه هیتر تابشی سرامیکی شرکت انرژی مدل GR0100 با ظرفیت 25000 کیلوکالری بر ساعت، با اتصال لوله های مستقل، هوای مورد نیاز احتراق، از خارج سالن، قابل تامین می باشد.

محصولات احتراقی، با اتصال لوله به قطر 100 تا 150 میلی متر، برای تبدیل خروجی فن دستگاه به خارج سالن، هدایت می شود. در شرایطی که سالن از تهویه کافی برخوردار باشد، می توانیم تعدادی فن تخلیه، نصب کنیم و از آن برای افزایش تهویه عمومی سالن، عمل خروج محصولات احتراق را انجام دهیم.

نکته قابل توجه این است که احتراق همه دستگاه ها و نصب آن ها در زیر سقف، در شرایطی انجام می شود که تعویض هوای سالن، مورد نیاز باشد و به ازای هر کیلووات ظرفیت حرارتی، نیاز به دستگاه های تهویه متنوعی داریم. این میزان تهویه، می تواند از طریق جابه جایی طبیعی ، انجام گیرد.

گفتگوی آنلاین در واتس اپ