مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي استخر فلکسینوکس مدل 87193070

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلنجی فلکسینوکس مدل 200KW

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلنجی فلکسینوکس مدل 160KW

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلنجی فلکسینوکس مدل 60KW

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلنجی فلکسینوکس مدل 40KW

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلنجی فلکسینوکس مدل 20KW

مبدل پوسته لوله ای فلکسینوکس

مبدل حرارتي فلکسینوکس مدل 60KW

با توجه به حجم زیاد تماس ها حتما به شماره 09370447862 در واتس آپ درخواست خود را ارسال کنید. در سریعترین زمان با شما تماس گرفته می شود.

X