مینی چیلر

شرکت سازنده مینی چیلر

کشور سازنده

ظرفیت سرمایشی TR

نوع مینی چیلر

نوع کمپرسور

کنترل ظرفیت کمپرسور

سیستم کنترلی

نوع شیر انبساط

حالت عملکرد

نوع مبدل کندانسور

نوع مبدل اواپراتور

Filter selected

مینی چیلر

 • مینی چیلر اسپلیت امریکن پرو 3 تن مدل APLB-D10/N1

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسپلیت امریکن پرو 3 تن مدل APLB-D10/N1

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسپلیت امریکن پرو 3.5 تن مدل APLB-D12/N1

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسپلیت امریکن پرو 3.5 تن مدل APLB-D12/N1

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسپلیت امریکن پرو 4 تن مدل APLB-D14/R3N1

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسپلیت امریکن پرو 4 تن مدل APLB-D14/R3N1

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسپلیت امریکن پرو 4.5 تن مدل APLB-D16/R3N1

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسپلیت امریکن پرو 4.5 تن مدل APLB-D16/R3N1

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال تهویه 2.5 تن مدل TAM-WP-1-9-R1

  ینی چیلر اسکرال تهویه 2.5 تن مدل TAM-WP-1-9-R1

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال تهویه 2.5 تن مدل TAM-WP-1-9-R1

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال تهویه 2.5 تن مدل TAM-WP-3-9-R1

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال تهویه 2.5 تن مدل TAM-WP-3-9-R1

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال تهویه 3.5 تن مدل TAM-WP-3-12-R2

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال تهویه 3.5 تن مدل TAM-WP-3-12-R2

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال تهویه 4.5 تن مدل TAM-WP-3-16-R2

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال تهویه 4.5 تن مدل TAM-WP-3-16-R2

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال تهویه 5.5 تن مدل TAM-WP-3-19-R2

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال تهویه 5.5 تن مدل TAM-WP-3-19-R2

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال دایکین 3 تن مدل EWAQ009ACW3

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 3 تن مدل EWAQ009ACW3

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال دایکین 3 تن مدل EWAQ011ACW3

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 3 تن مدل EWAQ011ACW3

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال دایکین 3.5 تن مدل EUWAB5KBZW1

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 3.5 تن مدل EUWAB5KBZW1

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال دایکین 4 تن مدل EWAQ013ACW1

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 4 تن مدل EWAQ013ACW1

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWAB8KBZW1

  مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW1

  مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW1 ساخت کشور ژاپن و محصول شرکت مشهور دایکین است.

  مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW از نوع مینی چیلر هوایی است و دارای 1 ماژول میباشد.

  ظرفیت سرمیاشی نامی مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW1، برحسب تن تبرید برابر با 5.18 و برحسب کیلووات برابر با 18.2 و ظرفیت سرمایشی نامی برحسب Btu/hr، برابر با 62100.98 است.

  نوع فن به کار رفته در مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW1، به صورت اکسیال است.

  افت فشار آب مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW1، به اندازه 5.104 کیلوپاسکال یا 0.149 m می باشد.

  کنترل ظرفیت مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW1، به صورت پیوسته بوده و نوع کمپرسور به کار رفته در این دستگاه از نوع کمپرسورهای اسکرال است و با یک عدد کمپرسور کار می کند.

  دمای آب خروجی سرمایش مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW1، برابر با 7 درجه سانتی گراد یا 44 درجه فارنهایت و دمای آب ورودی سرمایش این دستگاه برابر با 54 درجه فارنهایت است.

  دبی جریان به کار رفته در مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW1، برابر با 10.133 GPM یا 2.132 مترمکعب برساعت است.

  اواپراتور به کار رفته در مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW1، از نوع پوسته لوله ای می باشد.

  مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW1 مجهز به محافظ است. طول این دتسگاه برابر با 734 میلی متر و عرض آن برابر با 712 میلی متر است.

  میزان صدای مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWA88KBZW1، برابر با 50.203 دسی بل است.

  همچنین نوع کندانسور به کار رفته در این دستگاه از نوع کندانسور آبی می باشد.

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EUWAB8KBZW1

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

   

   

   

 • مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EWAQ016BAW

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 5 تن مدل EWAQ016BAW

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال دایکین 6 تن مدل EWAQ021BAW

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 6 تن مدل EWAQ021BAW

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1

  مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1

  مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1 ساخت کشور ژاپن و محصول برند مشهور دایکین است.

  مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1 از نوع مینی چیلر هوایی است و با یک چیلر یا یک ماژول کار می کند.

  ظرفیت سرمایشی نامی مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1، برابر با 6.51 تن تبرید یا 22.9 کیلووات یا 78138.04 Btu/hr است.

  مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1 از نوع فن اکسیال است.

  افت فشار آب در مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1، برابر با 5.103 کیلوپاسکال یا 0.148 m است.

  کنترل ظرفیت مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1، از نوع دور ثابت بوده و مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1

  با کمپرسور اسکرال و یک عدد کمپرسور کار می کند.

  دمای آب خروجی مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1، برابر با 7 درجه سانتی گراد یا 44 درجه فارنهایت است. دمای آب ورودی مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1 برابر با 54 درجه فارنهایت است.

  دبی جریان به کار رفته در مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1، برابر با 10.132 GPM  یا 2.131 مترمکعب بر ساعت است.

  مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1 از نوع اواپراتور Douple Pipe می باشد.

  مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW دارای محافظ می باشد.

  در مورد ابعاد این دستگاه می توان اذعان داشت که عرض این دستگاه برابر با 412 میلی متر و طول آنم برابر با 734 میلی متر است.

  میزان صدای مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1 ، 50.202 دسی بل است.

  نوع کندانسور به کار رفته از مینی چیلر اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1، از نوع کندانسور آبی می باشد.

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر  اسکرال دایکین 6.5 تن مدل EUWAB10KBZW1

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

  Top of Form

  Bottom of Form

   

 • مینی چیلر اسکرال دایکین 7 تن مدل EWAQ025BAW

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 7 تن مدل EWAQ025BAW

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

 • مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1

  مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1

  مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1   ساخت کشور ژاپن است و محصول شرکت مشهور دایکین می باشد و با حالت عملکردی سرد کار می کند.

  مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1 از نوع مینی چیلر هوایی است و دارای یک ماژول می باشد.

  ظرفیت سرمایشی نامی مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1، برابر با 7.62 تن تبرید یا 26.8 کیلووات یا 91445.4 Btu/hr می باشد.

  مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1 دارای فن اکسیال است.

  افت فشار آب مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1، برابر با 5.102 کیلوپاسکال یا 0.147 m می باشد.

  کنترل ظرفیت کمپرسور به کار رفته در مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1، از نوع دور ثابت است و کمپرسور به کار رفته در این دستگاه از نوع اسکرال است.

  مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1 با یک کمپرسور کار می کند.

  دمای آب خروجی سرمایش مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1، 7 درجه سانتی گراد یا 44 درجه فارنهایت است. دمای آب ورودی مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1، برابر با 54 درجه فارنهایت است.

  دبی جریان مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1، برابر با 10.131 Gpm یا 2.13 مترمکعب بر ساعت است.

  نوع مبدل اواپراتور به کار رفته در مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1، از نوع مبدل Double Pipe می باشد.

  مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1 دارای محافظ می باشد.

  در مورد ابعاد این دستگاه می توان اذعان داشت که عرض آن ، 412 میلی متر و طول آن 734 میلی متر است.

  میزان صدای مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1، برابر با 50.201 دسی بل است.

  کندانسور به کار رفته در مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1، از نوع کندانسور آبی است.

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر مینی چیلر اسکرال دایکین 8 تن مدل EUWAB12KBZW1

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

  Top of Form

  Bottom of Form

   

 • مینی چیلر اسکرال دایکین 9 تن مدل EWAQ042BAW

  درصورت نیاز به خرید و  خدمات مینی چیلر اسکرال دایکین 9 تن مدل EWAQ042BAW

  یا ارتباط با فروشنده و خدمات دهنده این محصول با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

  وب سایت یوسرویس آنلاین

  شماره تماس و واتساپ : 09370447862

  تلفن ثابت: ۰۲۱۲۲۰۶۹۰۱۱

  همچنین در قسمت سرویسکاران و اطلاعات فروشنده می توانید با آنها تماس بگیرید.

چنانچه در مورد این گروه محصولات سوالی دارید می توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید. ضمناً خواهشمند است قبل از ارسال سوالات خود، بخش سوالات متداول سایت را مشاهده کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، از طریق فرم تماس پرسش خود را مطرح کنید.شماره تماس: 02122069011
ایمیل: info@UserviceOnline.com و uservice.ir@gmail.com
ارتباط با مدیر وب سایت و کانال‌ها: 09370447862