هواساز

شرکت سازنده هواساز

کشور سازنده

نوع هواساز (منطقه)

حجم هوای هواساز (CFM)

 • هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 1000 با حجم هوادهی 10000 C.F.M

  هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 1000 با حجم هوادهی 10000 C.F.M

 • هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 1500 با حجم هوادهی 15000 C.F.M

  هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 1500 با حجم هوادهی 15000 C.F.M

 • هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 2200 با حجم هوادهی 22500 C.F.M

  هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 2200 با حجم هوادهی 22500 C.F.M

 • هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 250 با حجم هوادهی 2500 C.F.M

  هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 250 با حجم هوادهی 2500 C.F.M

 • هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 2500 با حجم هوادهی 25000 C.F.M

  هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 2500 با حجم هوادهی 25000 C.F.M

 • هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 3000 با حجم هوادهی 30000 C.F.M

  هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 3000 با حجم هوادهی 30000 C.F.M

 • هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 350 با حجم هوادهی 3750 C.F.M

  هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 350 با حجم هوادهی 3750 C.F.M

 • هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 500 با حجم هوادهی 5000 C.F.M

  هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 500 با حجم هوادهی 5000 C.F.M

 • هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 700 با حجم هوادهی 7000 C.F.M

  هواساز شرکت آذرنسيم مدل AHU 700 با حجم هوادهی 7000 C.F.M

 • هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 10000 با حجم هوادهی 10000 C.F.M

  هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 10000 با حجم هوادهی 10000 C.F.M

 • هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 12000 با حجم هوادهی 12000 C.F.M

  هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 12000 با حجم هوادهی 12000 C.F.M

 • هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 15000 با حجم هوادهی 15000 C.F.M

  هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 15000 با حجم هوادهی 15000 C.F.M

 • هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 18000 با حجم هوادهی 18000 C.F.M

  هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 18000 با حجم هوادهی 18000 C.F.M

 • هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 2000 با حجم هوادهی 2000 C.F.M

  هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 2000 با حجم هوادهی 2000 C.F.M

 • هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 20000 با حجم هوادهی 20000 C.F.M

  هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 20000 با حجم هوادهی 20000 C.F.M

 • هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 25000 با حجم هوادهی 25000 C.F.M

  هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 25000 با حجم هوادهی 25000 C.F.M

 • هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 3000 با حجم هوادهی 3000 C.F.M

  هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 3000 با حجم هوادهی 3000 C.F.M

 • هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 4000 با حجم هوادهی 4000 C.F.M

  هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 4000 با حجم هوادهی 4000 C.F.M

 • هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 5000 با حجم هوادهی 5000 C.F.M

  هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 5000 با حجم هوادهی 5000 C.F.M

 • هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 6000 با حجم هوادهی 6000 C.F.M

  هواساز شرکت تهویه آذرباد مدل AB-AH- 6000 با حجم هوادهی 6000 C.F.M

چنانچه در مورد این گروه محصولات سوالی دارید می توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید. ضمناً خواهشمند است قبل از ارسال سوالات خود، بخش سوالات متداول سایت را مشاهده کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، از طریق فرم تماس پرسش خود را مطرح کنید.شماره تماس: 02122069011
ایمیل: info@UserviceOnline.com و uservice.ir@gmail.com
ارتباط با مدیر وب سایت و کانال‌ها: 09370447862