منبع کویل

شرکت سازنده منبع کویل

کشور سازنده

نحوه قرارگیری

حجم (litr)

منبع کویل

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 8000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 185 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 6000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 120 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 5000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 110 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 4000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 92 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 3000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 83 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 2500 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 72 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 2000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 61 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 1500 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 38 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 1200 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 29 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 1000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 27 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 800 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 23 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 400 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 12 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 500 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 15 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي ایستاده 600 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 18 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي افقی 2000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 42 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي افقی 4000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 85 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي افقی 1000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 22 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي افقی 1200 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 24 فوت مربع

 • منبع کويلي ایستاده 10000 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 212 فوت مربع

  منبع کويلي افقی 1500 لیتری کنترل مدار سیالات با سطح کویل 32 فوت مربع

چنانچه در مورد این گروه محصولات سوالی دارید می توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید. ضمناً خواهشمند است قبل از ارسال سوالات خود، بخش سوالات متداول سایت را مشاهده کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، از طریق فرم تماس پرسش خود را مطرح کنید.شماره تماس: 02122069011
ایمیل: info@UserviceOnline.com و uservice.ir@gmail.com
ارتباط با مدیر وب سایت و کانال‌ها: 09370447862