پمپ

شرکت سازنده پمپ

کشور سازنده

نوع پمپ

حداکثر هد پمپ (m)

حداکثر دبی پمپ (m^3/hr)

توان ورودی پمپ (kw)

 • الکتروپمپ سانتریفوژ عمودی طبقاتی گراندفوس آبرسانی مدل CMV 3-10

  الکتروپمپ سانتریفوژ عمودی طبقاتی گراندفوس آبرسانی مدل CMV 3-10

 • الکتروپمپ سانتریفوژ عمودی طبقاتی گراندفوس آبرسانی مدل CMV 3-8

  الکتروپمپ سانتریفوژ عمودی طبقاتی گراندفوس آبرسانی مدل CMV 3-8

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 1.5 کیلو وات سه فاز

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 1.5 کیلو وات سه فاز

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 1.5 کیلو وات سه فاز

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 1.5 کیلو وات سه فاز

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فاز

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فاز

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فاز

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-32A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فاز

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 4

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 4

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 4

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 4

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فازپمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 3

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فازپمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 3

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فازپمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 3

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فازپمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 3

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فاز با قطر لوله اتصال 4

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فاز با قطر لوله اتصال 4

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فاز با قطر لوله اتصال 4

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فاز با قطر لوله اتصال 4

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فازپمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 3

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فازپمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 3

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فازپمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 3

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات سه فازپمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-43A با قدرت موتور 2.2 کیلو وات تک فاز با قطر لوله اتصال 3

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-45 با قدرت موتور 3.7 کیلو وات

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-45 با قدرت موتور 3.7 کیلو وات

 • پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-45 با قدرت موتور 3.7 کیلو وات

  پمپ آبرسانی اهوان تک مدل IC-45 با قدرت موتور 3.7 کیلو وات

 • پمپ آبرسانی ایستاده استیل اشپیک مدل INV 10-100 با قدرت موتور 4 کیلو وات

  پمپ آبرسانی ایستاده استیل اشپیک مدل INV 10-100 با قدرت موتور 4 کیلو وات

 • پمپ آبرسانی ایستاده استیل اشپیک مدل INV 10-100 با قدرت موتور 4 کیلو وات

  پمپ آبرسانی ایستاده استیل اشپیک مدل INV 10-100 با قدرت موتور 4 کیلو وات

چنانچه در مورد این گروه محصولات سوالی دارید می توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید. ضمناً خواهشمند است قبل از ارسال سوالات خود، بخش سوالات متداول سایت را مشاهده کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، از طریق فرم تماس پرسش خود را مطرح کنید.شماره تماس: 02122069011
ایمیل: info@UserviceOnline.com و uservice.ir@gmail.com
ارتباط با مدیر وب سایت و کانال‌ها: 09370447862