فیلتر تصفیه استخر

دسته‌‌بندی محصولات

کنترل ظرفیت

سیستم کنترلی

نوع شیر انبساط

شرکت سازنده

کشور سازنده

حالت عملکرد

نوع مبدل کندانسور

نوع مبدل اواپراتور

توان ورودی سرمایش KW

سایز لوله ورودی IN

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1000 میلی متر صافاب مدل SAF 100

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1000 میلی متر صافاب مدل SAF 100

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1100 میلی متر صافاب مدل SAF 110

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1100 میلی متر صافاب مدل SAF 110

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1200 میلی متر صافاب مدل SAF 120

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1200 میلی متر صافاب مدل SAF 120

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1300 میلی متر صافاب مدل SAF 130

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1300 میلی متر صافاب مدل SAF 130

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1400 میلی متر صافاب مدل SAF 140

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1400 میلی متر صافاب مدل SAF 140

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1500 میلی متر صافاب مدل SAF 150

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1500 میلی متر صافاب مدل SAF 150

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1700 میلی متر صافاب مدل SAF 170

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1700 میلی متر صافاب مدل SAF 170

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1800 میلی متر صافاب مدل SAF 180

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 1800 میلی متر صافاب مدل SAF 180

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 2000 میلی متر صافاب مدل SAF 200

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 2000 میلی متر صافاب مدل SAF 200

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 2400 میلی متر صافاب مدل SAF 240

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 2400 میلی متر صافاب مدل SAF 240

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 2500 میلی متر صافاب مدل SAF 250

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 2500 میلی متر صافاب مدل SAF 250

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 2700 میلی متر صافاب مدل SAF 270

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 2700 میلی متر صافاب مدل SAF 270

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 2900 میلی متر صافاب مدل SAF 290

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 2900 میلی متر صافاب مدل SAF 290

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 3000 میلی متر صافاب مدل SAF 300

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 3000 میلی متر صافاب مدل SAF 300

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 420 میلی متر پنتر مدل SD 35

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 420 میلی متر پنتر مدل SD 35

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 450 میلی متر صافاب مدل SAF 45

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 450 میلی متر صافاب مدل SAF 45

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 495 میلی متر پنتر مدل SD 40

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 495 میلی متر پنتر مدل SD 40

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 500 میلی متر صافاب مدل SAF 50

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 500 میلی متر صافاب مدل SAF 50

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 510 میلی متر پنتر مدل SD 70

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 510 میلی متر پنتر مدل SD 70

 • فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 570 میلی متر پنتر مدل SD 60

  فیلتر شنی تصفیه استخر با قطر 570 میلی متر پنتر مدل SD 60

چنانچه در مورد این گروه محصولات سوالی دارید می توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید. ضمناً خواهشمند است قبل از ارسال سوالات خود، بخش سوالات متداول سایت را مشاهده کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، از طریق فرم تماس پرسش خود را مطرح کنید.شماره تماس: 02122069011
ایمیل: info@UserviceOnline.com و uservice.ir@gmail.com
ارتباط با مدیر وب سایت و کانال‌ها: 09370447862