لغتنامه دیکشنری تاسیسات ساختمان

لغتنامه تاسیسات ساختمان

دیکشنری تاسیسات ساختمان

در دیکشنری تخصصی تاسیسات مکانیکی با بعضی اصطلاحات موتورخانه ، زبان تخصصی تاسیسات،اصطلاحات تاسیسات ساختمانی و زبان تخصصی تاسیسات حرارتی برودتی آشنا می شوید.

چنانچه واژه ای از قلم افتاده لطفا در نظرات ما را در جریان قرار دهید.

 

انگلیسی

فارسی

A

Absorber

ابزوربر

Absorber Pump

پمپ ابزوربر – پمپ محلول

Absorption Chiller

چیلرهای جذبی

Absorption Cycle

سیکل جذبی

Absorption Package

پکیج جذبی

Absorption Refrigeration

تبرید جذبی

Accumulator

تله مایع یا آکومولاتور

Active Solar Heating

سیستم خورشیدی فعال

Air Condition

تهویه مطبوع

Air Cooled Condenser

کندانسور هوایی

Air Cooled Evaporator

اواپراتور هوایی

Air Duct

کانال هوا

Air Filtering

صاف کردن هوا – پالایش هوا

Air Flow Direction

جهت جریان هوا

Air handling Unit

دستگاه هواساز

Air Moisture

رطوبت هوا

Air Pressure Control

دریچه کنترل فشار هوا

Air Return Register

دریچه برگشت هوا

Air Sterilization

پاک کردن هوا – از بین بردن باکتری های هوا

Air Supply Register

دریچه ورودی هوا

Air Trap

هواگیر

Air Velocity

سرعت وزش هوا

Aluminium Radiator

رادیاتورهای آلومینیومی

Amoniac

آمونیاک

Anti Vibration

لرزه گیر

Atmospheric Refrigerant Condenser

کندانسور تبخیری

Auxiliary Heater

گرمکن کمکی

Axial Flow Fan

دمنده های محوری

B

Back Seat

موقعیت نشیمنگاه عقب

Bearing

یاتاقان – بستر

Belt

تسمه

Black Steel Pipe

لوله سیاه فولانی

Blower

دمنده

Boiler

دیگ

Bourdon Gage

فشارسنج بوردون

Burner

مشعل

Bypass Way

مسیر ثانویه

C

Cabinet

بدنه

Capillary Tube

لوله مویین

Casett

کاستی

Cast-Iron Boiler

دیگ چدنی

Cast-Iron Radiator

رادیاتورهای چدنی

Ceiling Register

دریچه سقفی

Celdek Pad

پد سلولوزی

Central Heating

حرارت مرکزی

Centrifugal Compressor

کمپرسور گریز از مرکز

Centrifugal Fan

دمنده گریز از مزکز

Centrifugal Pump

پمپ های گریز از مرکز یا سانتریفیوژ

CFC

کلروفلروکربن

Chiller

چیلر

Circulator Pump

پمپ سیرکولاتور

Closed Expansion Tank

منبع انبساط بسته

Closed System

سیستم بسته

Coil Box

محفظه کویل

Color

رنگ

Compressor

کمپرسور- متراکم کننده

Concurrent Flow Cooling Tower

برج خنک کننده با جریان موافق

Condenser

کندانسور – تقطیر کننده

Condensing Unit

واحد تقطیر

Conduction Heat Insulations

عایق های هدایتی حرارت

Control Relay

رله کنترل

Convection Heat Insulations

عایق های هم رفتی حرارت

Convector

کنو کتور

Cooling System

سیستم سرمایش – تهویه مطبوع تابستانی

Cooling Tower

برج خنک کننده

Crank Bush

بوش لنگ

Crank shaft

میل لنگ

Crankcase

کارتل

Crankcase Heater

گرم کننده روغن

Crose Flow Cooling Tower

برج خنک کننده با جریان متقاطع

Crystallization

متبلور شدن – کریستالیزاسیون

Cylinder

سیلندر

D

Damper

دمپر

Diffuser

شعله پخش کن

Diffuser Ceiling Register

دریچه سقفی توزیع کننده – دیقیوزری

Direct Expansion

انبساط مستقیم

Direct Fire Chiller

چیلر شعله مستقیم

Direct Fire Generator

 ژنراتورهای شعله مستقیم

Direct Return Piping

لوله کشی با برگشت مستقیم

Discharge

رانش

Discharge Port

مجرای رانش

Discharge Valve

سوپاپ یا دریچه رانش

Double Effect Chiller

چیلر دو اثره (دو مرحله ای)

Double Shell Hot Water Storage Tank

منبع دو جداره آبگرم

Double Tube Condenser

کندانسور دو لوله

Drier

رطوبت گیر – درایر

Dry Evaporator

اواپراتور خشک

Duct

کانال – کانالی

Duct Aspect Ratio

نسبت ظرافت کانال

Duct Connection

انشعاب گیری کانال

Duct Fitting

وصاله کانال

Duct Flexible Joint

لرزه گیرهای کانالی

Duct Round Elbow

زانویی مدور

Duct Square Elbow

زانویی چهارگوش

E

Ejector

دریچه بیرون کننده – ایجکتور

Elbow

زانویی

Electric Air Furnace

کوره های الکتریکی

Electromotor

الکترو موتور

Electromotor Shell

پوسته الکتروموتور

Electronic Expansion Valve

شیر انبساط الکترونیکی

End Shell

پوسته انتهایی

End Suction Pumps

پمپ های زمینی

Evaporative Bed

بسترهای تبخیری

Evaporative Cooler

کولر آبی

Evaporative Pad

پوشال

Evaporative Pad Holder

درپوش پوشال ها

Evaporative Refrigeration

تبرید تبخیری

Evaporator

اواپراتور – تبخیرکننده

Expansion Joint

انبساط گیر

Expansion Loop

حلقه انبساطی

Expansion Tank

منبع انبساط

Expansion Valve

شیر انبساط

Expansion Valve With Floater

شیر انبساط شناوردار

External Equalizer

متعادل کننده خارجی

 

F

Fan

دمنده – فن

Fan Axis

محور فن

Fan Box

محفظه فن

Fan Coil

فن کویل

Fan Motor

موتور فن

Female Screw

محور مارپیچی فرو رفته

Fin

پره

Fire Tube

لوله آتش خوار

Fire Tube Boiler

دیگ فولادی با لوله های آتش

First Air

هوای اولیه

Fittings

وصاله ها

Fixed Blade

نوع تیغه ثابت

Fixed Grill Register

دریچه با تیغه های ثابت

Fixed Pressure Expansion Valve

شیر انبساط فشار ثابت

Fixed Scroll

حلزونی ثبت

Flexible Bellow Expansion Joint

قطعات انبساطی آکاردئونی

Flexible Hose

شلنگ های قابل انعطاف

Float Valve

شیر شناور

Flooded Evaporator

اواپراتور مرطوب

Floor

زمینی

Floor Register

دریچه های کفی

Flow Rate

مقدار آبدهی – دبی

Fondation Anti Vibrations

لرزه گیرهای فنداسیون

Forced Convection Cooling Tower

برج خنک کننده با جریان مخالف

Forced Flow Evaporator

اواپراتور با جریان اجباری

Forced Flow System

سیستم با جریان اجباری

Fossil Fuels

سوخت های فسیلی

Four Pipe System

سیستم چهارلوله ای

Four Way Valve

شیر چهار راهه

Frame Water Radiant Heating

گرمایش تابشی آبی – قابی

Front Seat

موقعیت نشیمنگاه جلو

Fuel

سوخت

Fuel Air Furnace

کوره های احتراقی

Fuel Indicator

سوخت نماها

Fuel Pump

پمپ سوخت

Fuel Storage Tank

مخزن ذخیره سوخت

Fuel Tube

لوله های سوخت

Full Radius Elbow

زانویی شعاع بلند

G

Gas Fuel

سوخت های گازی

Gas Hand Valve

شیر دستی گاز

Gas Insulations

عایق های گازی

Gas oil Burner

مشعل گازوئیلی

Gaseous Burner

 مشعل گازی

Gasket

واشرها

Gate Rotor

محور دنده ای

Generator

ژنراتور

Generator Pump

پمپ ژنراتور – پمپ محلول رقیق

Glass Wool

پشم شیشه

Guider Blade

پره هادی

H

HCFC

هیدروکلروفلروکربن

Heat Distributer

توزیع کننده حرارت

Heat Exchanger

مبدل حرارتی

Heat Exchanger Generator

ژنراتورهای باواسطه

Heat Generator

مولد گرما

Heat Insulations

عایق های حرارتی و برودتی

Heat Pump

پمپ حرارتی (هیت پمپ)

Heating & Cooling System

سیستم گرمایش و سرمایش (سالانه)

Heating System

سیستم گرمایش – تهویه مطبوع زمستانی

Hermetic Compressor

کمپرسور بسته

HFC

هیدروفلروکربن

High Pressure

فشار بالا

High Stage Generator

ژنراتور اولیه

High Temperature Hot Water Central Heat

حرارت مرکزی با آب داغ

High Voltage Transformer

ترانسفورماتور فشارقوی

Hot Air Furnace

کوره هوای گرم

Hot Water Central Heating

حرارت مرکزی با آب گرم

Hot Water Storage Tank

منابع آب گرم مصرفی بهداشتی

Hot Water Transmission System

سیستم انتقال آبگرم

Humidity Insulations

عایق های رطوبتی

I

Ignition Electrod

الکترود جرقه

Impeller

چرخ دوار یا پره

In Line Pumps

پمپ های خطی

Inner Duct

کانال داخلی

Insulations

عایق ها

Internal Equalizer

متعادل کننده داخلی

Inverter

دور متغییر

L

Liquid Fuel

سوخت های مایع

Liquid Insulations

عایق های مایع

Lithium bromide

لیتیم بروماید

Louver Damper

دمپر کرکره ای

Low Pressure

فشار پایین

Low Stage Generator

ژنراتور ثانویه

M

Main Shell

پوسته اصلی

Male Screw

محور مارپیچی برجسته

Middle Seat

موقعیت نشیمنگاه میانی

Mineral Wool

پشم معدنی

Mixing Box

محفظه اختلاط هوا

Motor Holder

پایه الکتروموتور

Movable Grill Register

دریچه با تیغه های متحرک

Muffler

صدا خفه کن

Multi Split

چند تکه – مالتی اسپلیت

Multi Stage

چند مداره

N

Natural Flow Evaporator

اواپراتور با جریان طبیعی

Natural Flow System

سیستم با جریان طبیعی

Needle Valve

شیر سوزنی

Nozzle

نازل

O

Oil Pump

پمپ روغن

Oil Separator

جمع کننده روغن

Oldham Ring

حلقه نگهدارنده

Open Compressor

کمپرسور باز

Open Expansion Tank

منبع انبساط باز

Open System

سیستم باز

P

Package Unit Air Conditioner

دستگاه تهویه مطبوع یکپارچه – پکیج تهویه مطبوع

Pan Ceiling Register

دریچه نوع بشقابی

Passive Solar Heating

سیستم خورشیدی غیر فعال

PCB

برد الکترونیکی

Photocell

فتوسل

Pipe

لوله

Pipes & Pumps Anti Vibrations

لرزه گیرهای لوله ها و پمپ ها

Piston

پیستون

Piston Rod

دستک – شاتون

Plastics

مواد لاستیکی و پلاستیکی

Plate Condenser

کندانسور صفحه ای

Portable Air Conditioner

تهویه مطبوع قابل حمل(پرتال)

Pressure Gages

فشارسنج ها

Pressure Reducer

کاهنده فشار

Pulley

پولی – فلکه

Pump

پمپ

Pump Head

فشار پمپ – هد

Pumps Parallel Joint

اتصال موازی پمپ ها

Pumps Series Joint

اتصال سری پمپ ها

R

Radiant Heating

گرمایش تابشی یا تشعشعی

Radiant Pipe Heating

گرمایش تابشی لوله ای

Radiant Heat Insulations

عایق های تشعشعی حرارت

Radiator

رادیاتور

Reciprocate Compressor

کمپرسور سیلندر پیستونی – رفت و برگشتی

Reciver Tank

منبع ذخیره مایع مبرد – رسیور تانک

Reducer

تبدیل

Reflector

منعکس کننده

Refrigerant

مبرد

Refrigeration

تبرید

Register

دریچه توزیع هوا

Register Outlet Velocity

سرعت هوا در خروج از دریچه

Relief Damper

دمپر رها کننده

Relief Valve

شیر یا سوپاپ اطمینان

Remote Control

کنترل ها از راه دور

Reverse Return Piping

لوله کشی با برگشت معکوس

Ring

حلقه – رینگ

Roof Top Package

پکیج تهویه پشت بامی

Room Air Conditioner

کولر گازی اتاقی ( پنجره ای)

Rotary Blade

نوع تیغه متحرک

Rotary Compressor

کمپرسور دوار

Rotary Screw

محور مارپیچی

Rotating Ring

حلقه دوار – غلتک دوار

Rotating Scroll

حلزونی متحرک

Rotor

قسمت گردنده – پروانه

 

S

Screw Compressor

کمپرسور مارپیچی

Scroll Compressor

کمپرسور حلزونی

Scroll Shell

پوسته پمپ یا محفظه حلزونی

Secondary Air

هوای ثانویه

Ceiling

سقفی

Selector Swich

کلید سکتوری

Semi Hermetic Compressor

کمپرسور نیمه بسته

Separation Blade

تیغه جداکننده

Shaft

محور

Shell

پوسته

Shell & Coil Condenser

کندانسور پوسته و کویل

Shell & Coil Evaporator

اواپراتور پوسته و کویل

Shell & Coin Hot Water Storage Tank

منبع آبگرم کوئلی

Shell & Tube Condenser

کندانسور پوسته و لوله

Shell & Tube Evaporator

اواپراتور پوسته و لوله

Shell Glass

شیشه های دو جداره

Short Radius

شعاع کوتاه

Side Wall Register

دریچه دیواری

Sight Glass

شیشه رویت – سایت گلاس

Silica Gel

سیلیکاژل

Simpel Split

اسپلیت ساده

Single Effect Chiller

چیلر تک اثره

Single Pipe Piping

لوله کشی تک لوله ای

Single Screw

تک محور مارپیچی

Slide Valve

شیر لغزنده

Slide Valve Piston

پیستون شیر لغزنده

Softener

سختی گیر

Solar Collector

کلکتور خورشیدی

Solar Generator

ژنراتورهای خورشیدی

Solar Heating

گرمایش خورشیدی

Solenoid Valve

شیر برقی

Solid Fuel

سوخت های جامد

Solid Insulations

عایق های جامد

Split Air Conditioner

دستگاه تهویه مطبوع مجزا – تهویه مطبوع اسپلیت

Splitter Damper

دمپر جداکننده

Stabilizing Disk

شعله پخش کن

Stand Split

اسپلیت ایستاده – اسپلیت کابینتی

Stator

استاتور – قسمت ثابت

Steam Central Heating

حرارت مرکزی با بخار

Steel Boiler

دیگ فولادی

Steel Radiator

رادیاتورهای فولادی

Stone Wool

پشم سنگ

Storage Tank

منبع ذخیره سازی

Strainer

صافی

Suction

مکش

Suction Port

مجرای مکش

Suction Valve

سوپاپ مکش

T

Tandem

پوسته – سرهم

Tar

قیر

Temperature

درجه حرارت – دما

Thermale Valve

ارزش حرارتی سوخت

Thermistor

سنسور وابسته به دما – ترمیستور

Thermostatic Expansion Valve

شیر انبساط حرارتی

Transformer

ترانسفورماتور

Turbulator

مغشوش کننده

Twin Screw

دومحوری

Two Pipe System

سیستم دو لوله ای

Two Season Evaporative Air Conditioner

دستگاه تهویه مطبوع تبخیری دو فصلی

Two Stage

دو مداره

U

Under Floor Heating

سیستم گرمایش از کف

Unit Heater

یونیت هیتر

Upper Pan

تشک فوقانی

V

Vacuum Pump

پمپ خلا – پمپ وکیوم

Valve

سوپاپ – شیر

Valve Plate

صفحه سوپاپ

Vapor Compression Refrigeration

تبر

ید تراکمی بخار

Vapor Compression Refrigeration Cycle

چرخه تبرید تراکمی

Variable Refrigerant Flow

جریان مبرد متغییر- VRF

Viscosity

ویسکوزینه

W

Wall Mounted

دیواری

Warm air Central Heating

حرارت مرکزی با هوای گرم

Water 3-Way

سه راهی آب

Water Connection Hose

شلنگ رابط آب

Water Cooled Condenser

کندانسور آبی

Water Cooled Evaporator

اواپراتور آبی

Water Distributor

آب پخش کن

Water Over Flow

لوله و دریچه اطمینان آب

Water pan

تشک تحتانی

Water Pump

پمپ آب

Water Radiant Heating

گرمایش تابشی آب

Water Strainer

صافی آب

Water Tube Boiler

دیگ فولادی با لوله های آب

Window Type Cooler

کولر پنجره ای

Wireless

بی سیم

Z

Zent

دستگاه تهویه مطبوع تبخیری دو فصلی – زنت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + بیست =

با توجه به حجم زیاد تماس ها حتما به شماره 09370447862 در واتس آپ درخواست خود را ارسال کنید. در سریعترین زمان با شما تماس گرفته می شود.

X