نمایش 1–20 از 30 نتیجه

نمایش ابزارها
نمایش 40 60 100

کولر گازی TCL

کولرگازی اسپلیت تی سی ال

-
بستن

کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/BG

کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CH/BG

کولرگازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/BG کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/BG از نوع اسپلیت دیواری است و به صورت بدون اینورتر کار می کند. کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/BG محصول کشور چین بوده و از برند مشهور تی سی ال می باشد. کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/BG در دو حالت عملکردی سرد و گرم کار می کند. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی TCL
-
بستن

کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/G

کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/G

کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/G کولرگازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/G از نوع اسپلیت های دیواری است که به صورت بدون اینورتر کار می کند. کولرگازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/G  محصول برند مشهور تی سی ال و ساخته کشور چین می باشد. ظرفیت برودتی در دور زیاد کولرگازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/G ، برحسب BTU/H، 32000 و ظرفیت برودتی کل برحسب کیلووات، 9.37 کیلووات و ظرفیت برودتی کل برحسب تن تبرید، 2.66 تن تبرید است. ظرفیت حرارتی ورودی کولرگازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/G برحسب کیلوکالری برساعت،8058 کیلوکالری بر ساعت و ظرفیت حرارت ورودی کولرگازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/G  برحسب BTU/hr ، 32000 BTU/hr و ظرفیت حرارتی کولرگازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CHS/G  در دور زیاد، 9.37 کیلووات می باشد.
-
بستن

کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CS/BG

کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CS/BG

کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CS/BG کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CS/BG کولرگازی از نوع اسپلیت دیواری است که به صورت بدون اینورتر کار می کند. کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CS/BG  محصول کشور چین و از برند مشهور تی سی ال است. کولر گازی اسپلیت تی سی ال 32000 مدل TAC-32CS/BG  تنها در حالت عملکردی سرد کار می کند. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی TCL
-
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI

کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI از نوع اسپلیت های دیواری برند مشهور تی سی ال است که به صورت بدون اینورتر کار می کند. کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI ساخته کشور چین است و در دو حالت عملکردی سرد و گرم، کار می کند. ظرفیت برودتی کل کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI در دور زیاد برحسب btu/h ، 12000 وظرفیت برودتی کل برحسب کیلووات ، 3.516 کیلووات و ظرفیت برودتی کل کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI برحسب تن تبرید، 1 تن تبرید است. ظرفیت حرارتی کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI ، بر حسب کیلوکالری بر ساعت، 3023 kcal/hr بوده و ظرفیت حرارتی ورودی کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI برحسب BTU/h ، 12000 بوده و ظرفیت حرارتی کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI برحسب کیلووات، 3.516 کیلووات است. رده انرژی سرمایشی کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI ، روی A طبقه بندی شده است و منبع تغذیه به کار رفته در کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI برحسب ولتاژ / فاز و فرکانس به ترتیب 220/1/50 می باشد. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی TCL کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI با تنها یک پنل قابل اتصال کار می کند و نوع مبرد به کار رفته در کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI، از نوع R.22 است .
-
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI از جمله اسپلیت های دیواری است که به صورت بدون اینورتر کار می کنند. کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI ساخت کشور چین و محصول برند مشهور تی سی ال است. کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI در دو حالت عملکردی سرد و گرم کار می کند. ظرفیت برودتی کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI در دور زیاد برحسب BTU/H، 12000 و کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI برحسب کیلووات ، 3.516 کیلووات و ظرفیت برودتی کل کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BKI برحسب تن تبرید، 1 تن تبرید است. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی TCL
-
کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI

کولرگازی اسپلیت کم مصرف TCL 12000 مدل TAC-12CHS/BUI کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TACK-12CHS/BUI از نوع اسپلیت های دیواری برند مشهور تی سی ال است که به صورت بدون اینورتر کار می کند. کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TACK-12CHS/BUI  محصول برند مشهور چین است و در دو حالت عملکردی سرد و گرم کار می کنند. ظرفیت برودتی در دور زیاد کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TACK-12CHS/BUI ، برحسب BTU/H، 12000 و ظرفیت برودتی کل کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TACK-12CHS/BUI  برحسب کیلووات، 3.516 کیلووات و ظرفیت برودتی کل بر حسب تن تبرید، 1 تن تبرید است. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی اسپلیت TCL ظرفیت حرارتی ورودی کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TACK-12CHS/BUI  برحسب کیلوکالری برساعت، 3023 کیلوکالری برساعت و ظرفیت حرارت ورودی کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TACK-12CHS/BUI  برحسب btu/HR ، 12000  و ظرفیت حرارتی آن در دور زیاد، 3.516 کیلووات است.
-
کولرگازی اسپلیت کم مصرف TCL 12000 مدل TAC-12CHS/BUI
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI

کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI از نوع کولر گازی اسپلیت دیواری است که به صورت بدون اینورتر کار می کنند. کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI ساخته شرکت مشهورتی سی ال و محصول کشور چین می باشد. کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI در دو حالت عملکردی سرد و گرم کار می کند. ظرفیت برودتی در دور زیاد کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI برحسب BTU/H، 12000 BTU/H و ظرفیت برودتی کل کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI برحسب کیلووات، 3.516 کیلووات و ظرفیت برودتی کل کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 12000 مدل TAC-12CHS/BUI برحسب تن تبرید، 1 تن تبرید است. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی TCL
-
کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI

کولر گازی کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI از نوع اسپلیت دیواری بدون اینورتر است. کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI محصول شرکت مشهور تی سی ال و ساخت کشور چین است. کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI در دو حالت عملکردی سرد و گرم کار می کند. ظرفیت برودتی کل کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI برحسب BTU/H، 19000 و ظرفیت برودتی کل کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI برحسب کیلووات، 5.56 کیلووات و ظرفیت برودتی کل کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI برحسب تن تبرید، 1.58 تن تبرید است. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی TCL
-
کولر گازی کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI از نوع اسپلیت های دیواری است که به صورت بدون اینورتر کار می کنند. کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI  محصول شرکت مشهور تی سی ال و ساخت کشور چین است و به صورت دو حالت عملکردی سرد و گرم کار می کند. ظرفیت برودتی کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI  در دور زیاد، 19000 BTU/H و ظرفیت برودتی کل کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI  برحسب کیلووات، 5.56 کیلووات و ظرفیت برودتی کل کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI  برحسب تن تبرید 1.58 تن تبرید است. ظرفیت حرارتی کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI برحسب کیلوکالری بر ساعت، 4788 و ظرفیت حرارتی ورودی برحسب btu/hr، 19000 و ظرفیت حرارتی آن برحسب کیلووات، 5.56 کیلووات است. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی TCL رده انرژی سرمایشی کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI ، روی A طبقه بندی شده است و منبع تغذیه کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI  برحسب ولتاژ / فاز / فرکانس به ترتیب 220/1/50 می باشد.
-
کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI از نوع اسپلیت های دیواری است که به صورت بدون اینورتر کار می کنند. کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI محصول شرکت مشهور TCL و ساخت کشور چین است. کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI در دو حالت عملکردی سرد و گرم کار می کند. ظرفیت برودتی کل کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI برحسب BTU/H، 19000 BTU/H و ظرفیت برودتی کل برحسب کیلووات، 5.56 کیلووات و ظرفیت برودتی کل آن برحسب تن تبرید، 1.58 تن تبرید است. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی TCL ظرفیت حرارتی ورودی کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI برحسب کیلوکالری بر ساعت 4788 و ظرفیت حرارتی ورودی برحسب Btu/h، 19000 بوده و ظرفیت حرارتی کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI در دور زیاد، برحسب کیلووات، 5.56 کیلووات است.
-
کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BKI
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI

کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI از نوع اسپلیت های دیواری است که به صورت بدون اینورتر کار می کند. کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI محصول شرکت مشهور تی سی ال بوده و ساخت کشور چین می باشد. ظرفیت برودتی کل کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI برحسب BTU/H، 19000 و ظرفیت برودتی کل کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI برحسب کیلووات، 5.56 کیلووات و ظرفیت برودتی کل کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 18000 مدل TAC-19CHS/BUI برحسب تن تبرید، 1.58 تن تبرید است. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی TCL
-
کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BUI
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI  از نوع اسپلیت دیواری است که به صورت بدون اینورتر کار می کند. کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI  ساخت کشور چین بوده و محصول برند مشهور تی س ال می باشد. کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI  در دو حالت عملکردی سرد و گرم کار می کنند. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی TCL
-
کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHSBKI
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI

کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI از نوع اسپلیت دیواری برند مشهور تی سی ال و ساخت کشور چین است. کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI به صورت بدون اینورتر کار می کند و دارای دو حالت عملکردی سرد و گرم است. ظرفیت برودتی کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI در دور زیاد برحسب BTU/H، 24000 و ظرفیت برودتی کل برحسب کیلووات کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI، 7.1 و کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI برحسب تن تبرید، 2 تن تبرید می باشد.
-
کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BUI
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BUI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BUI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI از نوع اسپلیت های دیواری است که به صورت بدون اینورتر کار می کند. کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI  محصول شرکت تی سی ال و ساخت کشور چین است و به دو حالت عملکردی سرد و گرم کار می کند. ظرفیت برودتی کل کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI  در دور زیاد برحسب BTU/H، 24000 و ظرفیت برودتی کل کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI برحسب کیلووات، 7.1 کیلووات و ظرفیت برودتی کل کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BKI  برحسب تن تبرید، 2 تن تبرید است. وبگاه تخصصی محصولات کولرگازی TCL
-
بستن

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BUI

کولرگازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BUI

کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BUI از نوع کولرهای گازی اسپلیت دیواری برند مشهور تی سی ال و ساخت کشور چین است که به صورت بدون اینورتر کار می کند. کولر گازی اسپلیت کم مصرف تی سی ال 24000 مدل TAC-24CHS/BUI در دو حالت عملکردی سرد و گرم، قادر به کار کردن است.
چنانچه در مورد این گروه محصولات سوالی دارید می توانید از طریق راه‌های ارتباطی زیر استفاده کنید. ضمناً خواهشمند است قبل از ارسال سوالات خود، بخش «سوالات متداول» سایت را مشاهده کنید و در صورت عدم یافتن پاسخ مناسب، از طریق فرم تماس پرسش خود را مطرح کنید.

شماره تماس: 02122069011
ایمیل: info@UserviceOnline.com و uservice.ir@gmail.com
ارتباط با مدیر وب سایت و کانال‌ها: 09370447862