فن آکسیال ژنیران با قاب دمنده مدل IEC-40L/F6S با دبی 1648 cfm

فن آکسیال ژنیران با قاب دمنده مدل IEC-40L/F6S با دبی 1648 cfm

گفتگوی آنلاین در واتس اپ