فن آکسیال ژنیران با قاب دمنده مدل IEC-50T/F4S با دبی 4002 cfm

فن آکسیال ژنیران با قاب دمنده مدل IEC-50T/F4S با دبی 4002 cfm

گفتگوی آنلاین در واتس اپ