فن آکسیال ژنیران با قاب دمنده مدل IEC-60Z/F4T با دبی 6592 cfm

فن آکسیال ژنیران با قاب دمنده مدل IEC-60Z/F4T با دبی 6592 cfm

گفتگوی آنلاین در واتس اپ