فن آکسیال ژنیران با قاب مکنده مدل IEC-63Z/FR4T با دبی 10005 cfm

فن آکسیال ژنیران با قاب مکنده مدل IEC-63Z/FR4T با دبی 10005 cfm

گفتگوی آنلاین در واتس اپ