کاتالوگ شیرالات و اتصالات

آذران

دانلود کاتالوگ شیر آذر سری 101

azar serie 101

دانلود کاتالوگ شیر آذر سری 102

azar series 102

دانلود کاتالوگ شیر آذر سری 105

azar series 105

دانلود کاتالوگ شیر آذر سری 107

azar series 107

امین شیر

دانلود کاتالوگ شیر امین شیر

aminshircatalog

 

اصفحان بخار

دانلود کاتالوگ شیر اصفحان بخار سری C51 

51C – Pneumatic Actuator Control Valve (On – Off)

دانلود کاتالوگ شیر اصفحان بخار سری E51

51E – Pneumatic Actuator Control Valve (Proportional)

دانلود کاتالوگ شیر اصفحان بخار سری Y51

51Y – Pneumatic Actuator Control Valve (Proportional)

اکون

دانلود کاتالوگ شیر توپی فلنچی اکون

ECON 2-piece Ball Valves

دانلود کاتالوگ شیر توپی دنده ای اکون

ECON 3-piece Firesafe Ball Valve

دانلود کاتالوگ شیر پروانه ای اکون

ECON Butterfly Valves

 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *